<![CDATA[Informatie over het coronavirus]]> Corona (COVID-19) is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Snel naar

Verkoudheidsklachten

]]> 2020-05-28T15:00:00 https://grave.nl/corona
<![CDATA[Versoepelde coronamaatregelen horeca]]> Vanaf aanstaande maandag 1 juni 2020, 12.00 uur, gelden de nieuwe coronamaatregelen voor de horeca.

Horecaondernemers kunnen dan weer gasten ontvangen. Een aantal belangrijke zaken voor u als gasten op een rij:

Horeca binnen

Horeca buiten

Meer in formatie

Voor de meest actuele informatie verwijzen we naar www.rijksoverheid.nl.

 

]]> 2020-05-28T14:00:00 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/versoepelde-coronamaatregelen-horeca
<![CDATA[Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten]]> Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-05-28T08:55:20 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vanaf-1-juni-testen-mogelijk-voor-iedereen-met-milde-klachten
<![CDATA[Pas op voor oplichters die zich voordoen als zorgverleners of medewerkers van de gemeente]]> Bedenk goed voor wie u open doet!

Er zijn signalen dat mensen zich voordoen als bijvoorbeeld zorgverlener of medewerker van de gemeente en als zodanig aanbellen bij inwoners met de vraag of ze binnen mogen komen. Deze signalen komen uit het hele land, maar ook in onze gemeenten komt dit voor. De bedoeling achter deze ‘babbeltrucs’ is niet altijd meteen duidelijk, maar om de kans op oplichting, diefstal en andere kwade opzet zo klein mogelijk te houden, delen wij graag de volgende tips:

Op www.politie.nl vindt u meer informatie over babbeltrucs en hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt.

Kan iedereen gebeuren – Doe aangifte

Uit een rondgang van ouderenorganisatie KBO-PCOB bleek eind vorig jaar dat 1 op de 4 ouderen weleens slachtoffer is geworden van een babbeltruc. De meeste mensen doen vervolgens geen aangifte, mogelijk omdat zij zich schamen, of omdat ze niet weten dat ze aangifte zouden moeten doen. Slachtoffer worden van een babbeltruc is absoluut niks om u voor te schamen. Het kan iedereen gebeuren. De smoesjes en technieken die gebruikt worden, komen vaak zeer betrouwbaar over. Belangrijk is om aangifte te doen bij de politie. Bel met de algemene meldlijn 0900-8844 als de dader verdwenen is en bel met 112 als de dader nog in de buurt is.

]]> 2020-05-27T14:17:46 https://grave.nl/bedenk-goed-voor-wie-u-open-doet
<![CDATA[Tweejarig onderzoek naar maatschappelijke impact en betere beheersing eikenprocessierups]]> Een consortium van bijna 20 organisaties en gemeenten gaat de komende twee jaar onderzoek doen naar de maatschappelijke impact van de eikenprocessierups en een betere monitoring en beheersing van de rups. De nieuwe inzichten moeten leiden tot een verbeterde Leidraad Beheersing Eikenprocessierups, want de afgelopen jaren is het onvoldoende gelukt om de rups beheersbaar te houden.

De eikenprocessierupsen komen in het stadium dat ze brandharen hebben. De brandharen veroorzaken onder andere huidirritaties en soms ernstige gezondheidsklachten bij mens en dier. In de afgelopen jaren is in Nederland de overlast door de eikenprocessierups sterk toegenomen. Dit heeft de toegankelijkheid en het gebruik van de natuur door mensen, bijvoorbeeld voor beweging of sociale ontmoetingen, beperkt. Daarnaast zorgt de eikenprocessierups voor hoge beheerkosten en staat de biodiversiteit onder druk door bestrijding met biologische middelen die ook dodelijk zijn voor rupsen van andere vlindersoorten.

Ondanks dat de eikenprocessierups al zo’n 30 jaar in Nederland voorkomt, zijn er nog veel vragen over de maatschappelijke en ecologische gevolgen, maatregelen om de rups te beheersen en een betere inrichting en beheer van de leefomgeving om de gevolgen beheersbaar te houden.

Leidraad Beheersing Eikenprocessierups

Vanwege de grote plaagdruk is in het najaar van 2019 al een update gemaakt van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. In het nieuwe onderzoek wordt verder in detail gekeken naar de effectiviteit van de verschillende beheersmaatregelen die worden ingezet bij de betrokken gemeenten. Bijvoorbeeld de mogelijkheden van het stimuleren van natuurlijke vijanden, door bijvoorbeeld het ophangen van nestkastjes en meer bloemrijk beheer van bermen. De nieuwe kennis moet beheerders in Nederland beter ondersteunen bij het maken van een afweging bij hun keuzes voor inrichting van het landschap en beheersing van de eikenprocessierups in relatie tot gezondheidsrisico’s en biodiversiteit.

Maatschappelijke impact: betere inschatting risico’s

Het Nivel concludeerde vorig jaar dat eind juni en begin juli duizenden mensen met huidklachten (jeuk, bultjes en roodheid en in mindere mate pijn) naar de huisarts gingen. In Overijssel, Noord-Brabant en Utrecht bezochten op een gegeven moment 150 per 100.000 inwoners de huisarts voor een jeukende of rode huid. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar liep het aantal huisartsbezoeken landelijk zelfs op tot 275 per 100.000 inwoners. In het nieuwe onderzoek worden onder andere de mate van gezondheidsklachten gekoppeld aan rupsendichtheid. Daarnaast worden de zorgkosten in beeld gebracht. Met deze informatie kan een betere risico-inschatting gemaakt worden zodat er gerichtere maatregelen genomen kunnen worden.

Monitoring

De basis van een goede beheersing van de eikenprocessierups is inzicht in de ontwikkelingen van het aantal rupsen en vlinders, maar ook van de genomen beheersmaatregelen. Een landelijk of regionaal overzicht van de situatie is moeilijk te krijgen omdat er op verschillende manieren gemonitord wordt en de waarnemingen verschillend worden opgeslagen. Bestaande monitoringprotocollen worden op elkaar afgestemd zodat gegevens vergelijkbaar en uitwisselbaar worden.

Bijna 20 organisaties en gemeenten

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research in samenwerking met Nivel en partners van het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Penvoerder is de Vereniging Stadswerk Nederland, de overige deelnemende partijen zijn mede-initiatiefnemer Stichting De Groene Stad, de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, ProRail en 13 gemeenten. Naast de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zijn dit Amersfoort, Bergeijk, Dalfsen, Ede, Emmen, Hardenberg, Raalte, Rijswijk, Scherpenzeel en Tilburg. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Foto: Luc Hoogenstein

]]> 2020-05-27T10:31:19 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/tweejarig-onderzoek-naar-maatschappelijke-impact-en-betere-beheersing-eikenprocessierups
<![CDATA[Theo Hoex nieuwe gemeentesecretaris a.i. gemeente Grave]]>

De heer Theo Hoex is benoemd als interim gemeentesecretaris van de gemeente Grave. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag tot zijn aanstelling besloten.

Theo Hoex gaat de functie van gemeentesecretaris tijdelijk vervullen, voor een periode van drie tot zes maanden. In deze periode neemt het college de tijd om te komen tot de permanente invulling van de vacature die is ontstaan na het vertrek van de heer Jeroen Heerkens naar de gemeente Oost Gelre.

Bestuurlijke bagage

Het college van Grave ziet uit naar de samenwerking met de heer Hoex. Er werd gezocht naar een interim-secretaris met veel ervaring. Er liggen namelijk veel uitdagingen te wachten. De expertise van Theo Hoex, die gewerkt heeft in diverse directiefuncties in het openbaar bestuur, bij het ministerie van VWS en in verschillende besturen in onderwijs en sport, kan goed gebruikt worden.

De heer Hoex kijkt uit naar zijn nieuwe rol bij de gemeente Grave: “Het is politiek en bestuurlijk een interessante periode in Grave. Ik hoop met mijn bestuurlijke ervaring van toegevoegde waarde te zijn.”

Eerder werkte Theo Hoex als gemeentesecretaris bij de gemeenten Papendrecht en Overbetuwe en op interim basis in Landerd. Bij de gemeente Landerd was hij als formateur betrokken bij de vorming van het huidige gemeentebestuur.

Hij wordt gedurende de komende periode ingehuurd via het adviesbureau Geerts & Partners.

]]> 2020-05-27T00:00:00 https://grave.nl/theo-hoex
<![CDATA[Stop criminele weldoeners in de horeca]]> Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden.

Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

Ongevraagd contact

Komen er mensen ongevraagd jouw horecazaak binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

Investeerders

Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

verdachte situaties

En als je het niet vertrouwt?

Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem of via 0800-7000.

Infografic

Bekijk hier de infografic Pas op voor criminele investeerders in de horeca (PDF).

]]> 2020-05-26T16:26:31 https://grave.nl/stop-criminele-weldoeners-in-de-horeca
<![CDATA[Stadhuis op 1 juni gesloten in verband met Pinksteren]]> In verband met Pinksteren is het stadhuis op maandag 1 juni 2020 gesloten.

]]> 2020-05-26T00:00:00 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/stadhuis-op-1-juni-gesloten-in-verband-met-pinksteren
<![CDATA[Als vereniging extra verdienen door het inzamelen van oud papier]]> Traditiegetrouw zamelen verenigingen binnen de gemeente Grave oud papier en karton in als extra verdienste voor hun clubkas.

KBO stopt met inzamelen

Per 1 augustus 2020 stopt KBO Grave met de inzameling van oud papier en karton. Daarom is er per 1 augustus 2020 ruimte voor een of meer vereniging(en) om het stokje over te nemen.

Uw vereniging aanmelden

Heeft uw vereniging interesse om het stokje over te nemen? Stuur dan vóór dinsdag 9 juni 2020 een e-mail naar info@grave.nl ter attentie van E. Vervoort. Vervolgens bekijken we samen met de aangemelde verenigingen de mogelijkheden.

Vragen

Eventuele vragen kunt u stellen aan mevrouw E. Vervoort via telefoonnummer 0486-477277 of info@grave.nl.

]]> 2020-05-19T14:33:56 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/als-vereniging-extra-verdienen-door-het-inzamelen-van-oud-papier
<![CDATA[Ook Evert draagt bij aan duurzaamheid]]>

Ook binnen ons netwerk hebben we het steeds vaker over groene mogelijkheden. Het is goed dat we er met z’n allen prioriteit aan geven. Mijn advies: het kan op veel manieren en lijkt ingewikkeld, maar dat valt wel mee. Begin gewoon! Daarom is het goed dat er een platform is zoals Brabant Woont Slim. Laat je informeren door onafhankelijke deskundigen en kom in actie!’’

Aan de slag

Via Brabantwoontslim.nl kun je direct een energiecheck doen om te kijken hoeveel jij kunt besparen. Ook kun je op het platform terecht voor informatie en persoonlijk advies.

Over Brabant Woont Slim

De energieke gids die jou, mij en iedereen in Noordoost-Brabant begeleidt bij de juiste stappen om comfortabeler, economischer en groener te wonen. In de hele regio werken energiecoöperaties, bedrijven en gemeenten onder Brabant Woont Slim samen. Stap voor stap ondersteunen de experts van Brabant Woont Slim jou in het verduurzamen van je woning. 

www.brabantwoontslim.nl jouw gids in groener wonen

]]> 2020-05-18T13:26:05 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/ook-evert-draagt-bij-aan-duurzaamheid
<![CDATA[Meer ondersteuning voor mantelzorgers]]> Vaststelling nieuwe beleidsnota Mantelzorgbeleid in het Land van Cuijk

Er komt meer ondersteuning voor mensen die intensief voor hun zieke partner, kind of andere naaste zorgen; de zogenaamde mantelzorgers. De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben hiervoor nieuw beleid gemaakt, samen met onder andere mantelzorgers, mensen die mantelzorg ontvangen en zorgorganisaties. Alle gemeenteraden van de gemeenten in het Land van Cuijk hebben de ‘Nota Mantelzorg Land van Cuijk Gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis 2020-2023’ onlangs vastgesteld.

Helpen helpen

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun sociale netwerk. Reden hiervoor zijn veranderingen in de zorgsector, de toenemende vergrijzing en de wens om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. De rol van informele zorgverleners, zoals mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers, wordt hierdoor steeds belangrijker, complexer en intensiever. Het doel van het nieuwe mantelzorgbeleid van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk is om (jonge) mantelzorgers en hun zorgvragers beter te kunnen ondersteunen. Ook is het de bedoeling dat professionele (zorg)organisaties de mantelzorgers in het Land van Cuijk beter gaan herkennen en waar nodig gaan ondersteunen.

Zes thema’s

De nota is tot stand gekomen in samenwerking met mantelzorgers en met organisaties gericht op zorgontvangers, vrijwilligers en respijtzorg. De uitvoering van de actiepunten wordt een samenspel van gemeenten, betrokken professionele en informele organisaties en is gebaseerd op zes thema’s:

Deze thema’s zijn tevens de basis voor het landelijke kennisuitwisselingsproject ‘In voor Mantelzorg Thuis’, waarvoor de beleidsnota Land van Cuijk is geselecteerd. Via dit project worden de gemeenten gedurende twee jaar begeleid en ondersteund bij de uitvoering van de actiepunten uit de mantelzorgnota.

Actiepunten

Voorbeelden van actiepunten uit het nieuwe mantelzorgbeleid zijn de realisatie van een Vrijwilligersacademie en een Bureau voor mantelzorgers en vrijwilligers in het Land van Cuijk. Beide initiatieven ondersteunen de mantelzorger, de informele zorgverlener of de zorgprofessional. Dit gebeurt door kennisuitwisseling of door ontlasting van de mantelzorger, zodat hij of zij uiteindelijk de zorgtaak beter kan vervullen of beter kan volhouden.

]]> 2020-05-18T09:00:00 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/meer-ondersteuning-voor-mantelzorgers
<![CDATA[Help het BHIC bij het opzetten van de coronacollectie van Brabant]]> Persoonlijke kattebelletjes, foto’s, filmpjes, brieven, briefkaarten, posters en tekeningen

Geschiedenis schrijven

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch roept mensen op materiaal aan te leveren dat een beeld geeft van de coronacrisis in onze provincie. Het coronavirus heeft op dit moment zo veel invloed op onze samenleving, dat we ons dit nog lang zullen herinneren. Wij willen graag informatie verzamelen, zodat historici over 50 of 100 jaar ook nog kunnen onderzoeken hoe wij deze crisis hebben meegemaakt en wat er gebeurde in onze samenleving. We vragen daarom aan iedereen, Brabanders, organisaties en bedrijven uit deze regio, om foto’s, filmpjes en documenten in te sturen die iets zeggen over deze tijd. Een selectie daarvan zal worden opgenomen in onze collectie.

De sluiting van horeca, scholen, musea en theaters, de stille straten en het thuiswerken en thuis les krijgen. Maar ook het niet naleven van de maatregelen enerzijds, en de sociale en creatieve initiatieven die ontstaan om elkaar te helpen anderzijds. Deze pandemie is een ‘historische gebeurtenis’ van formaat, daarover bestaat weinig discussie. Daarbij wordt Oost-Brabant ook nog eens aangemerkt als het epicentrum van het coronavirus.

Wat wij precies zoeken

Het BHIC zoekt materiaal dat deze periode in onze provincie typeert: bijvoorbeeld persoonlijke documenten, foto’s, tekeningen, brieven, briefkaarten, pamfletten, digitale platforms en filmpjes van het dagelijks leven. Archivaris Miel Jacobs van het BHIC licht dat toe: “Hoe beleeft een verpleegkundige of arts in Ziekenhuis Bernhoven in Uden of bijvoorbeeld het Amphia Ziekenhuis in Breda deze uiterst moeilijke periode? Hoe ervaren ouderen het gemis van familieleden en het zwaaien op afstand? Hoe houdt een docent contact met zijn/haar leerlingen en hoe kijkt een dominee naar het vieren van een kerkdienst op afstand? Waardoor verandert het thuiswerken familierelaties? Maar ook materiaal over de invulling van bijzondere feestdagen zoals Pasen en Koningsdag of verjaardagen is van harte welkom. Alles waarvan je kunt bedenken dat het interessant is om te lezen voor historici uit latere tijden - en dat zijn juist ook de dagelijkse beslommeringen - willen we verzamelen.”   

Wat kunt u doen

Inwoners, organisaties en bedrijven uit heel Brabant kunnen materiaal per post sturen naar het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), onder vermelding van ‘Coronacollectie’, Postbus 81, 5211 NW ’s-Hertogenbosch. Het liefst ontvangen we het digitaal via: https://coronacollectie.bhic.nl. U vindt daar ook een formulier waarmee u gemakkelijk bestanden kunt uploaden en verzenden en informatie over het materiaal dat we zoeken en aan welke eisen het moet voldoen. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op via coronacollectie@bhic.nl.

]]> 2020-05-13T15:21:45 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/help-het-bhic-bij-het-opzetten-van-de-coronacollectie-van-brabant
<![CDATA[Wat doet uw gemeente Feiten W&I?]]> Met 128 aanvragen stabiliseert inmiddels het aantal TOZO-aanvragen binnen onze gemeente. We zien dat het aantal aanvragen dat per dag binnenkomt steeds verder terugloopt. Naar verwachting zet dit zich voort nu de maatregelen langzaam verruimd worden. In tegenstelling tot de landelijke tendens ervaren we nog geen toename van aanvragen voor de bijstand  ten gevolge van de Corona crisis.

]]> 2020-05-13T14:33:12 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/logo grave 2.png https://grave.nl/economisch-nieuws/14862-wat-doet-uw-gemeente-feiten-w-amp-amp-i
<![CDATA[Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C)]]> Heeft u krediet nodig, maar krijgt u nu moeilijk een banklening of bankgarantie? Sinds 29 april is een specifieke faciliteit beschikbaar als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C). Uw bank kan 80% of 90% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:31:28 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Rijksoverheid ON.png https://grave.nl/economisch-nieuws/garantie-ondernemingsfinanciering-corona-(go-c)
<![CDATA[Extra corona-overbruggingskrediet voor kleine bedrijven]]> Voor micro- en mkb-bedrijven met een relatief kleine financieringsbehoefte, tussen de € 10.000 en € 50.000, maakt de overheid € 750 miljoen aan overbruggings- kredieten mogelijk. Dit gebeurt naar verwachting vanaf half mei. Financiers verstrekken de zogenoemde Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:30:32 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Rijksoverheid ON.png https://grave.nl/economisch-nieuws/extra-corona-overbruggingskrediet-voor-kleine-bedrijven
<![CDATA[Corona-OverbruggingsLening (COL) voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb-ers]]> Vanaf 29 april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen.  Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:29:33 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Corona overbruggingslening.png https://grave.nl/economisch-nieuws/corona-overbruggingslening-(col)-voor-start-ups,-scale-ups-en-innovatieve-mkb-ers
<![CDATA[NIEUW: Corona-portal voor de Euregio Rijn-Waal]]> Vanaf deze week kan iedereen die wil weten welke regels er met betrekking tot corona in Nederland en Nordrhein-Westfalen gelden, terecht op het nieuwe tweetalige corona-portal van de Euregio Rijn-Waal. Het portal is rechtstreeks te bereiken via www.eurego.org/corona-update.

]]> 2020-05-13T14:27:54 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Corona portal euregio.png https://grave.nl/economisch-nieuws/nieuw-corona-portal-voor-de-euregio-rijn-waal
<![CDATA[Regeling Economie en Innovatie per 1 mei geopend]]> MKB-ondernemers met innovatieve projecten op gebied van transitie landbouw, klimaat, energie en voeding & gezondheid kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via de Regeling Economie en Innovatie Noordoost Brabant. Regio Noordoost Brabant voert deze regeling uit namens de provincie Noord-Brabant. Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:26:58 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Regeling economie en innovatie.jpg https://grave.nl/economisch-nieuws/regeling-economie-en-innovatie-per-1-mei-geopend
<![CDATA[26 juni 2020: Webinar Connected Transports]]> De interesse voor Connected Transports technologieën in de logistieke sector groeit. Op weg naar veiligheid, doorstroming en logistieke efficiëntie worden er steeds meer proeven gedaan met automatisering van het (zware) wegtransport. Tijdens ons webinar op vrijdag 26 juni 2020 zullen diverse gastsprekers en gebruikers je informeren over de huidige stand van deze slimme toepassingen in de logistiek. Meer informatie

]]> 2020-05-13T14:17:33 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/18 mei/Webinar connected transport.jpg https://grave.nl/economisch-nieuws/26-juni-2020-webinar-connected-transports
<![CDATA[Hoe gaat het met u?]]> Op dit moment zitten we midden in de coronacrisis en het is helaas nog niet duidelijk wanneer deze zal eindigen. Of u er nu persoonlijk door wordt geraakt of niet, indirect raakt het iedereen.

Onderzoek

Om een goed beeld te vormen van hoe het gaat met onze inwoners in deze bijzondere tijd, doen wij als gemeente mee met een onderzoek dat door adviesbureau BMC in verschillende gemeenten wordt gehouden. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we waar mogelijk beter inspelen op de behoeften van onze inwoners.

Vragenlijst

Wij willen u vragen om een korte vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Meedoen is mogelijk van dinsdag 12 mei 2020 tot zondag 7 juni 2020. Uiteraard is uw privacy gegarandeerd; in deze vragenlijst wordt niet naar uw persoonsgegevens gevraagd.

Vragenlijst invullen

Vul hier de online vragenlijst van BMC in.

Hulp bij invullen

Indien u dat liever wenst, kunt u de vragenlijst telefonisch met een van de medewerkers van BMC invullen. U kunt de helpdesk bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur op 070-3103850.

]]> 2020-05-08T10:34:40 https://grave.nl/hoegaathetmetu
<![CDATA[Statement regioburgemeesters]]> Beste Brabanders,

Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

Maar ook wij hebben gezien dat onze samenleving steeds meer begint te piepen en knarsen door de beperkende maatregelen. Daarom zijn wij blij met de ruimte die het kabinet nu biedt. Tot het najaar komt er lucht en perspectief, voor onze economie en ons maatschappelijk leven. Dat deze versoepeling nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de richtlijnen houden die wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet onder controle.

Het is dus van het grootste belang dat wij, ook in deze volgende fase van de aanpak van de coronacrisis, ons ervan bewust zijn dat het volgen van de richtlijnen cruciaal blijft. Zeker nu er wat meer bewegingsruimte komt. De belangrijkste richtlijnen zijn:

Het volledige pakket aan maatregelen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

Met elkaar moeten we gaan zoeken naar hoe we de nieuwe 1,5 meter-samenleving vorm kunnen gaan geven. Het gaat erom dat we een balans gaan vinden. Het is  een zaak van voortdurend toetsen aan de hand van feiten en cijfers en waar nodig: bijsturen. Dat betekent dat strengere maatregelen niet uitgesloten zijn. Het kabinet biedt perspectief in de fasering, en tijdens elke fase is het meten en testen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw teveel corona patiënten moeten opnemen.

Beste Brabanders, ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis zetten wij er met elkaar de schouders onder. Want alleen op die manier krijgen we het virus er onder.

]]> 2020-05-06T20:06:24 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-regioburgemeesters
<![CDATA[Nieuwe basisregels vanaf 11 mei 2020]]> Stap voor stap - wat kan wanneer?

Vanaf maandag 11 mei 2020 geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Bekijk hieronder het overzicht van de maatregelen.

]]> 2020-05-06T19:45:02 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-basisregels-vanaf-11-mei-2020
<![CDATA[Dodenherdenking Grave 2020]]> In verband met de coronacrisis was het niet mogelijk om de jaarlijkse dodenherdenking te houden zoals in andere jaren gebruikelijk is. Om toch stil te staan bij de dodenherdenking heeft burgemeester Roolvink, samen met zijn vrouw maar zonder publiek, een krans gelegd bij de algemene plaquette voor de omgekomen inwoners van de gemeente Grave (Torenplein), de plaquette voor de in de oorlog vermoordde burgemeester Ficq (Hoofdwagt) en de plaquette op de voormalig Joodse synagoge (Oliestraat). Burgemeester Roolvink heeft bij deze kranslegging ook een korte speech uitgesproken. Deze speech is op camera opgenomen. Bekijk hier de beelden en Signaal Taptoe door Harrie Raffeltrath in de torenspits H. Elisabethkerk Grave. Onder aan deze pagina kunt u de speech lezen. De burgemeester verwijst in zijn speech naar de Jaarthematekst op de website van de Stichting 4 en 5 mei, dit jaar geschreven door Prinses Mabel.

Dodenherdenking 2020, kranslegging Hoofdwagt

Dodenherdenking 2020, kranslegging Oliestraat

Dodenherdenking 2020, kranslegging Torenplein

Speech dodenherdenking 4 mei 2020

Dames en heren, jongens en meisjes,

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een bijzonder jaar zou 2020 worden met veel herdenkingen en vieringen. Het loopt echter anders dan gedacht. De reden is u bekend: de corona-crisis. Deze crisis maakt dat mensen zo min mogelijk contact met elkaar moeten hebben. Groepsvorming dient vermeden te worden.

De regering heeft besloten de Nationale Dodenherdenking op de Dam zonder publiek te laten plaatsvinden. Ook in Grave is de dodenherdenking aangepast. Geen stille tocht met de traditionele kransleggingen, muziek en toespraken. Wel kransleggingen in besloten gezelschap en een bericht in de media. Sommigen onder u vragen zich misschien af of het nog wel nodig is om ieder jaar onze doden te herdenken en onze vrijheid te vieren. Ik geef u zo het antwoord op die vraag.

De Stichting 4 en 5 mei komt ieder jaar met een thema en nodigt een gast uit om daar iets over te schrijven. Dit jaar is het thema ‘Verhalen om nooit te vergeten’. De gastbijdrage is van de hand van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel. Lees hier de bijdrage van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel.

Prinses Mabel beschrijft op basis van persoonlijke verhalen hoe zij als kind maar ook in haar latere werk geconfronteerd werd met ongelijkheid, armoede, onrecht, onderdrukking en schendingen van mensenrechten. Een confrontatie die haar gevormd heeft tot wie zij nu is: een fervent verdedigster van mensenrechten. Zij geeft dit ook in haar vele activiteiten vorm. Prinses Mabel is heel stellig in het antwoord op de vraag of het na 75 jaar nog nodig is om te gedenken en te vieren. Ik citeer: "Ja! Onze vrijheid, onze democratie, onze rechtsstaat en onze vrije pers lijken zo normaal maar zijn dat allerminst. Ze zijn fragiel en vergen daarom dagelijks onderhoud - door ons als collectief en door ieder van ons als individu." Einde citaat. Een duidelijk antwoord waar ik volledig achter sta. Het is ook om die reden dat het gemeentebestuur besloten heeft om de dodenherdenking in Grave hoe dan ook door te laten gaan.

Omdat er geen publiek bij aanwezig mag zijn heb ik samen met mijn vrouw bloemstukken gelegd bij de plaquette op het Torenplein met de oorlogsslachtoffers uit onze gemeente en bij de voormalige Joodse synagoge. Ook hebben wij een krans gelegd bij het historisch stadhuis. Zo heb ik namens de gemeenschap, namens u, respect getoond aan hen die gevallen zijn en daarmee tegelijkertijd aangegeven dat we hen niet vergeten zijn.

Dames en heren, jongens en meisjes,

Deze dodenherdenking verloopt anders dan in andere jaren maar dat wil niet zeggen dat de kerngedachte verdwijnt.

Ik nodig u uit om de volledige bijdrage van Prinses Mabel op de website van de Stichting 4 en 5 mei te lezen ter vervanging van uw fysieke aanwezigheid bij de dodenherdenking.

Hoe dan ook wil ik graag besluiten met wederom een citaat uit deze bijdrage, feitelijk de kerngedachte bij de jaarlijkse dodenherdenking. "Het in stand houden van onze vrijheid vergt dat we oog hebben voor onze medemens - ongeacht geslacht, huidskleur, achtergrond of geaardheid. We moeten ons uitspreken tegen intolerantie en haat. Want hoe kun je gelukkig zijn als jouw geluk ten koste gaat van het geluk van anderen? We kunnen alleen met elkaar samenleven als we een ander ook gunnen wat we voor ons zelf willen. Hoe kan een mens werkelijk vrij zijn als de ander dat niet is? Ware vrijheid verbindt." Einde citaat.

Dank u wel.

Lex Roolvink

Burgemeester Grave

]]> 2020-05-04T19:00:00 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dodenherdenking-grave-2020
<![CDATA[Noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19, 29 april 2020]]> De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 29 april 2020 een noodverordening afgekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder.

Bekijk hier de noodverordening (PDF).

]]> 2020-05-04T09:28:31 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-ter-voorkoming-van-verdere-verspreiding-van-het-coronavirus-covid-19,-29-april-2020
<![CDATA[Statement Veiligheidsregio's Brabant over recreatief nachtverblijf]]> Beste Brabanders,

De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid. Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als Veiligheidregio's ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via een nieuwe noodverordening besloten om vanaf 29 april 2020 het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen.

Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:

Brabanders, als voorzitters van de Veiligheidsregio's waarderen wij de manier waarop u de regels met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden. Samen geven wij steeds meer vorm aan de 1,5 meter samenleving, die nodig is om de verspreiding van dit virus een halt toe te roepen.

We zijn er nog niet. We bekijken in kleine stapjes elke keer opnieuw wat er mogelijk is. Met oog voor de gezondheidssituatie in ons land, maar zeker ook met oog voor de sociale effecten van de maatregelen voor u. Dat vraagt om een lange adem. Samen zijn we gekomen tot waar we nu staan en zo gaan we ook verder. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Hou vol.

]]> 2020-04-30T08:35:49 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/statement-veiligheidsregio-s-brabant-over-recreatief-nachtverblijf
<![CDATA[Bestrijding eikenprocessierups: plastic folie geen oplossing]]>

Op steeds meer plaatsen zie je het. Bomen, omwikkeld met plastic folie om overlast door eikenprocessierupsen te voorkomen. Deze methode heeft geen enkele zin. Daarbij zorgt het voor extra plastic in de natuur hetgeen zeer onwenselijk is.

Folie niet zinvol

Het bestrijden van de overlast van de eikenprocessierups met folie heeft geen enkele zin. De rupsen komen uit de eipakketjes die hoog in de eikenboom zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet in of uit de boom. Het idee is dat de folie hun looproute zou blokkeren en dat de overlast van de eikenprocessierups daarmee afneemt. Maar dat is niet het geval. Het enige dat wellicht kan helpen is het omwikkelen van nesten in combinatie met lijm. Dat zou de verspreiding van brandharen kunnen tegengaan, in de fase waarin de rupsen die brandharen hebben. Maar ook deze methode valt niet aan te raden, omdat er voorzorgsmaatregelen (zoals beschermende kleding) nodig zijn. Bovendien kan één boom meerdere nesten bevatten. Dat maakt de aanpak erg omslachtig.

Wat doet de gemeente

Om overlast van de eikenprocessierups zoveel mogelijk te beperken, bespuit de gemeente preventief bomen in de openbare ruimte. Dit gebeurt zeven dagen in de week en 24 uur per dag. Kijk op de pagina Eikenprocessierups voor de locaties waar wordt gespoten. Ziet u op een van deze locaties een nest? Meld dit dan via de Fixi-app

Wat kunt u zelf doen

U kunt helpen om overlast tegen te gaan door géén vogels te voeren in de maanden april en mei, en in uw eigen tuin:

Hiermee lokt u de natuurlijke vijanden van de rups. Staat er een eik met eikenprocessierups op uw eigen terrein? Dan raden wij u aan het nest te laten verwijderen. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. U kunt het beste een specialist inhuren.

Meer informatie

De GGD heeft twee handige, digitale brochures met allerlei nuttige informatie over de eikenprocessierups. Kijk op www.rupsen.info.

]]> 2020-04-29T11:33:06 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bestrijding-eikenprocessierups-plastic-folie-geen-oplossing
<![CDATA[Acht Koninklijke onderscheidingen in Grave]]> Lintjesregen 2020; een andere ochtend dan voorgaande jaren.

In plaats van het gebruikelijke persoonlijke bezoek, heeft de burgemeester de decorandi dit jaar telefonisch op de hoogte gesteld dat zij zijn onderscheiden met een lintje.

Dit jaar zijn acht Koninklijke onderscheidingen toegekend (aan zeven mannen en één vrouw); waarvan 6 gedecoreerden benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en zijn 2 gedecoreerden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking van de versierselen zal op een later moment dit jaar, op een landelijke nog nader te bepalen datum, plaatsvinden.De onderscheidingen worden uitgereikt aan (in willekeurige volgorde)

Mevrouw D. (Dini) van Toor van de Vooren, wonende te Gassel, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Reden van onderscheiding:

Mevrouw Van Toor - van de Vooren is al jaren een zeer actief vrijwilliger. Bij Tennisvereniging EDOS Gassel bekleedt zij meerdere vrijwilligersfuncties (1994-heden); eerst als secretaris, later als penningmeester en de jaarlijkse Tapasavond op het open toernooi wordt ook door haar verzorgd. Daarnaast is mevrouw Van Toor – van de Vooren secretaris / penningmeester voor buurtvereniging ‘De Durpstroat’ (1997-heden) en organiseert zij de maandelijkse activiteit, jaarlijkse barbecue en diverse activiteiten voor het carnavalsseizoen. Bij servicepunt bibliotheek BiblioPlus in Gassel (2007-heden) en voor basisschool De Bongerd houdt zij de uitgifte en inname van boeken bij en verzorgt ze de ledenkaarten. In 2007 is zij voor Stichting Dorpsbelangen Gassel gestart als vrijwilliger bij de opstart van de plaatselijke bibliotheek waar zij met haar kennis en kunde een bijdrage levert aan de administratie. Als bestuurslid van St. Gemeenschapshuis beheert ze de financiën en zet ze zich in voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Ook is ze bij de Burendag van de partij. Sinds 2007 is zij tevens penningmeester/bestuurslid bij Gemeenschapshuis 'De Viersprong' en sinds 2009 actief als lid/vrijwilliger voor de Boerenbruiloftcommissie bij CV De Ezels Gassel. Jaarlijks organiseert zij samen met de  commissieleden de carnavalsdinsdag en verzorgt zij ook de boerenmaaltijd op de carnavalsdinsdag.

De heer C.C.M. (Stan) Verhaak, wonende te Grave, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Reden van onderscheiding:

De heer Verhaak is zowel in binnen- als buitenland actief als vrijwilliger. Bij PUM (Project Uitzending Managers) begeleidt de heer Verhaak ondernemers in de Grafische sector in Malawi, Tanzania, Kameroen, Java, Vietnam, enz. (2000-heden). Dit zijn met name bedrijven die kranten of boeken uitgeven, maar ook een onderneming die plastic verpakkingen produceert. Daarnaast begeleidt hij enkele van de ondernemers  in Nederland, bijv. voor het volgen van cursussen en/of het aanschaffen van machines en dergelijke. Ook is de heer Verhaak adviseur voor ondernemers bij Stichting Ondernemersklankbord regio Oost Brabant (2000-heden), is hij bestuurslid bij de Streekschouwburg in Cuijk (2007-heden) en penningmeester bij Vrienden van Graafs Museum (2013-heden).

De heer Verhaak zet zijn kwaliteiten en kennis van zaken belangeloos in, staat open voor praktisch inzicht en deelt dit ook graag.

De heer P.J.L.M. (Piet) van Amstel, wonende te Grave, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Reden van onderscheiding:

Een andere vrijwilliger bij de Schouwburg in Cuijk die dit jaar een Koninklijke onderscheiding ontvangt is de heer Van Amstel. Sinds 2007 is hij portier bij de Schouwburg en heeft hij onder de artiesten en technici de liefdevolle benaming van ‘artiestenpapa’ verworven. Ook is de heer Van Amstel betrokken geweest bij alle 10 edities van het Ballonfestival Grave. Hij was actief binnen de PR-commissie en heeft gedurende de eerste 7 jaar ook het Ballonfestival gepresenteerd aan het publiek. Daarnaast is de heer Van Amstel van 1994 tot en met 2005 bestuurslid (vice-voorzitter) geweest bij Harmonie Stad Grave. Hij loopt nu nog altijd voorop als tambour-maître. Hij verzorgt ook alle hand- en spandiensten die er nodig zijn om optredens van het harmonieorkest, drumband en jeugdorkest tot een mooi resultaat te brengen. De heer Van Amstel houdt het overzicht, is een groot organisatietalent en kan gebruikmaken van een enorm netwerk. Hij regelt sponsoren en de uitjes voor de jeugd van het jeugdorkest. Tijdens het Nieuwjaarsconcert, het Pinksterconcert en het klapstoelconcert (voorheen ook bij de Taptoe) fungeert de heer Van Amstel als spreekstalmeester.

Een echt mensenmens met een hart van goud.

De heer W.J. (Wim) Brands, wonende te Velp, Lid in de Orde van Oranje van Nassau

Reden van onderscheiding:

Al sinds 1960 is de heer Brands als bestuurslid, commandant en vrijwilliger verbonden aan Paarden- en ponyvereniging ’t Raamdal en de statutaire voorgangers rijvereniging St. Vincentius en ponyclub De Doordravers. De heer Brands leeft voor de paarden en is dit jaar 60 jaar actief lid. De heer Brands is van 1970 tot 1985 actief geweest voor carnavalsvereniging De Zandkruiers uit Velp; als bestuurslid, lid van de raad van elf en van 1971 tot 1975 als secretaris. Vanaf de eerste editie van het Hippisch Festijn Grave in 1999 tot heden is de heer Brands ook actief bij de organisatie van het Hippisch Festijn. Hij is één van de weinigen die alle 21 edities van het Hippisch Festijn Grave mede georganiseerd hebben. Hij is nog jaarlijks actief bij het opbouwen tijdens het Hippisch Festijn Grave. Ook is de heer Brands voorzitter en vrijwilliger bij kinderboerderij BuitenGewoon in Velp (2005-heden). Hier is een plein naar hem vernoemd wat al aangeeft dat men vindt dat hij bepaalde eer verdiend. De heer Brands geeft leiding aan de groep vrijwilligers die elke week op de woensdagochtend komt klussen. Het welzijn van dier en mens staat voorop. Ook geeft hij instructie aan de gastvrouwen en gastheren die in de weekenden aanwezig zijn. Verder is de heer Brands betrokken bij de educatiegroep van de kinderboerderij.

De heer A.C.J. (Tonny) Hendrix, wonende te Gassel, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Reden van onderscheiding:

De heer Hendrix is ruim 30 jaar vrijwilliger geweest bij CV De Ezels in Gassel (1974-2006). Hij is secretaris/bestuurslid geweest, redacteur van de carnavalskrant, is tweemaal Prins carnaval geweest en gedurende 6 jaar was hij dorpspastoor bij de boerenbruiloft op carnavalsdinsdag. De heer Hendrix is in 2006 benoemd tot erelid vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging. Daarnaast is de heer Hendrix mede-grondlegger van de ex-prinsenclub (2002-heden); een subonderdeel van CV De Ezels met een eigen bestuur. Hij heeft vanaf de oprichting tot op heden het secretariaat van deze club bemand en hij is de organisator van verschillende activiteiten die deze club jaarlijks uitvoert. Ook is de heer Hendrix sinds 2004 instructeur/begeleider bij de Computerhoek in Gassel waar hij ouderen wegwijs maakt in het gebruik van computers, tablets en telefoons, en is hij vrijwillig bestuurslid, secretaris en chauffeur van Buurtbus Gassel-Beers, lijndienst 238 (2007-heden). Deze buurtbus rijdt vanaf Cuijk naar Grave of naar Boxmeer. Ook hier komt zijn kennis van computers en apparaten weer goed van pas; als iets niet werkt, lost de heer Hendrix het op.

Kortom, de heer Hendrix heeft zijn sporen in Gassel ruimschoots verdiend.

De heer J.C.M. (Jos) van Beers, wonende te Gassel, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Reden van onderscheiding:

Al vanaf 2000 is de heer Van Beers vrijwillig regiocoördinator Oost-Brabant/Nijmegen en Noord Limburg voor de ApneuVereniging. Hij organiseert elk jaar 4 regio-bijeenkomsten met lezingen en lotgenotencontacten. In de loop der jaren is hij ook districtscoördinator Zuidoost Nederland geworden waarbij hij zich inzet voor het bemensen van die regio’s, opleidingen en coördinatie van activiteiten. In 2010 is hij ook lid van het landelijke telefoonteam van de ApneuVereniging geworden. Hij staat leden bij met vragen en persoonlijke hulp op apneugebied. In 2020 is de heer Van Beers 20 jaar actief als vrijwilliger bij de ApneuVereniging. Naast zijn verdiensten voor de ApneuVereniging is hij sinds 2010 ook begeleider bij het activiteitenprogramma voor groepen bezoekers van de inloop dagbesteding GGZ, op locaties in Boxmeer en Cuijk. Deze inloop heeft naast de functie van dagbesteding tegelijkertijd een ontmoetingsfunctie. De heer Van Beers zet zich vooral in als begeleider bij het gebruik van handenarbeid-materialen, verf, keramiek, hout, klei, enz. Hij is thuis in het toepassen van technieken en het overbrengen hiervan. De heer Van Beers is een sfeermaker en heeft aandacht voor iedereen.

De heer N.G.W. (Niek) Marcellis, wonende te Grave, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Reden van onderscheiding:

De heer Marcellis is sinds 1991 actief voor de RK Parochie H. Elisabeth waar hij zich destijds heeft ingezet als secretaris en vicevoorzitter van het toenmalige parochiebestuur. Ook maakte hij in die periode deel uit van de werkgroep die de samenvoeging heeft begeleid van de Hemelvaart- en Elisabethparochie. De heer Marcellis is nog altijd collectant voor de parochie en bezorger van het parochieblad en brochures van de parochie. De heer Marcellis is ook actief bij bridgeclub Dummy in Grave (2002-heden). Eerst als voorzitter, maar hij verzorgt nu ook bridgelessen. Dat doet hij ook bij de bridgeclub van de Sociëteit van Grave en aan aspirant bridgers bij de Sociëteit Tot Nut ende Vermaeck.

De meeste tijd besteedt de heer Marcellis sinds 2004 (tot op heden) aan vakorganisatie ACOM (Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen) waarvoor hij ook werkzaam is geweest. Deze vakorganisatie behartigt de belangen van (oud-)militairen. Binnen het Regiobestuur van Regio Zuid heeft de heer Marcellis zich gedurende meerdere jaren beziggehouden met regionale Seniorenactiviteiten van de ACOM, met de focus op (administratieve) begeleiding (financiën, zorg, welzijn en recht). Hij vervult nog steeds een prominente rol bij de jaarlijkse 'Kerstactie' van de regio, gericht op vereenzaamde senior leden. Naast dit alles zet de heer Marcellis zich binnen de gemeente Grave ook in als ouderenadviseur bij Welzijn Ouderen Grave (2007-heden). Hier helpt hij ouderen bijvoorbeeld met het invullen van belastingpapieren of andere administratieve zaken.

De heer E. (Evert) Vos, wonende te Velp, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Reden van onderscheiding:

Vanaf 1974 is de heer Vos lid van het Cloveniersgilde in Grave; als secretaris en plaatsvervangend voorzitter. Hij is de mede-initiatiefnemer voor de promotie van het gilde bij de vele activiteiten maar heeft ook vele jaren als secretaris in het dagelijks bestuur van de Kring Land van Cuijk het Cloveniersgilde vertegenwoordigd. De laatste jaren ondersteunt hij het Gilde met name bij activiteiten als het Historisch Spektakel, Sinterklaasbezoek en rondleidingen in de Hampoort. De heer Vos is ook bestuurslid en suppoost bij Stichting Graafs Erfgoed (2006-heden) waar het Graafs Museum en het Kazemattenmuseum onder vallen en hij is lid van het comité Open Monumentendagen Grave (2009-heden). Sinds 2014 zet hij zich ook in als vrijwilliger voor de vereniging MARS, de veteranen en oud-strijders en het behoud van militair erfgoed in de breedste zin van het woord. Daarnaast is hij sinds 2014 bestuurslid bij het Platform toerisme en recreatie Historisch Grave. Ook speelt hij al jaren (1999-heden) Sinterklaas voor zowel buurtvereniging De Zaalheuvel als voor de Velpse Dorpsbelangen. Van 2005 tot 2012 is de heer Vos als bestuurslid verbonden geweest aan Scoutinggroep Mgr. de la Geneste Grave en heeft ook de functie van Groeps- en Stichtingsvoorzitter bekleed. Hij heeft ook zitting genomen in het dagelijks bestuur van de scouting en bijgedragen aan een aantal gerichte projectgroepen.

Voor L-FM, de gezelligste radiozender van Brabant, maakt en presenteert de heer Vos sinds 2008 het radioprogramma “Verdwenen Maar Niet Vergeten”; een programma met voornamelijk muziek uit de 50-er en 60-er jaren, met een knipoog naar de 70-er jaren.

]]> 2020-04-24T13:30:00 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/acht-koninklijke-onderscheidingen-in-grave
<![CDATA[Wat doet uw gemeente - Feiten W&I]]> Met ruim 150 aanvragen stabiliseert inmiddels het aantal TOZO-aanvragen binnen onze gemeente. De grote hoeveelheid aanvragen zijn nagenoeg allemaal in behandeling genomen. De huidige capaciteit volstaat met de hoeveelheid aanvragen, waardoor aanvragen vanaf deze week snel in behandeling kunnen worden genomen.

]]> 2020-04-23T12:01:21 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Logo grave.jpg https://grave.nl/economisch-nieuws/wat-doet-uw-gemeente-feiten-w-amp-amp-i
<![CDATA[Hersteloffensief Toeristische Sector]]> De persconferentie over de Coronamaatregelen van dinsdagavond 21 april heeft duidelijk gemaakt dat de toeristische sector in ieder geval tot 20 mei grotendeels op slot blijft. Achter de schermen wordt ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van campagnes, die -vooral Nederlandse- toeristen moeten verleiden om er straks, als het weer kan, een paar dagen in eigen land op uit te trekken. Meer informatie

]]> 2020-04-23T12:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Hersteloffensief LvC 2.png https://grave.nl/economisch-nieuws/hersteloffensief-toeristische-sector
<![CDATA[LOKALE FAQ: Mag ik vooruitlopend op de versoepelingen lokaal al zaken in gang gaan zetten]]> Met de versoepelingen in het vooruitzicht krijgen we als gemeente vragen op ons af om lokaal al af te wijken van de regels die nu van toepassing zijn op de richtlijnen van het Rijk. Denk daarbij aan 1-op-1 behandelingen, verhuren van zaken ten behoeve van lokale recreatie, etc. De gemeente volgt hierin de richtlijnen van het Rijk. Tot en met 20 mei blijven de huidige RIVM-richtlijnen van kracht. Óók in uw gemeente. De eerste versoepeling wordt na 11 mei het gedeeltelijk openstellen van de basisscholen en de kinderopvang onder stringente voorwaarden. 

]]> 2020-04-23T11:59:55 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Logo grave.jpg https://grave.nl/economisch-nieuws/lokale-faq-mag-ik-vooruitlopend-op-de-versoepelingen-lokaal-al-zaken-in-gang-gaan-zetten
<![CDATA[Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden]]> Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetkomingsregeling NOW. Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Meer informatie

]]> 2020-04-23T11:58:04 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Rijksdienst vON.png https://grave.nl/economisch-nieuws/verruiming-concernbepaling-now-onder-voorwaarden
<![CDATA[Fraudeurs tijdens de coronacrisis]]> Criminelen haken graag in op actuele ontwikkelingen. Fraudeurs maken momenteel actief misbruik van het feit dat het leven er door de coronacrisis heel anders uitziet. Door het huidige intensieve gebruik van internet, bijvoorbeeld om online te kunnen werken, en het toegenomen e-mailverkeer moeten we dan ook extra alert zijn op praktijken van kwaadwillenden. Meer informatie

]]> 2020-04-23T11:55:03 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Fraudeurs.png https://grave.nl/economisch-nieuws/fraudeurs-tijdens-de-coronacrisis
<![CDATA[Ondersteuningsprogramma Fit For Future]]> Heb je een bedrijf dat voor de corona-crisis gezond was en wil je je aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Heb je behoefte aan ondersteuning om ‘fit for future’ te worden? Dan kan ons ondersteuningsprogramma je helpen om je businessmodel aan te passen en in te spelen op de veranderingen in de markt. Meer informatie

]]> 2020-04-23T11:53:26 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Ondersteuningsprogramma.png https://grave.nl/economisch-nieuws/ondersteuningsprogramma-fit-for-future
<![CDATA[Brabant Leert!]]> Via het platform ‘Brabant Leert’ kunnen Brabanders zich tijdens de crisis blijvend ontwikkelen. In samenwerking met onder andere een aantal online aanbieders, de arbeidsmarktregio’s, de leerwerkloketten, VNO NCW en het hoger onderwijs zijn via het online platform ‘Brabant Leert’ verschillende e-learnings en online cursussen beschikbaar. Meer informatie.

]]> 2020-04-23T11:45:40 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/27 april/Brabant leert.png https://grave.nl/economisch-nieuws/brabant-leert
<![CDATA[rijbewijzen langer geldig door corona maatregelen]]> Door de COVID-19-maatregelen van het kabinet zijn de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat er een tijdelijke oplossing komt: alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart 2020, blijven geldig tot 1 juni 2020. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdelijke versoepeling

Minister Van Nieuwenhuizen komt met deze tijdelijke versoepeling na overleg met haar collega-minister van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars. Mensen die voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling, kunnen tot 1 juni 2020 blijven rijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. De maatregel geldt voor mensen die een rijbewijs hebben met een geldigheid van tien jaar.

Beroepschauffeurs

Ook de rijbewijzen die eens in de vijf jaar verlengd moeten worden, vallen onder deze regeling. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld rijbewijzen van beroepschauffeurs of van mensen met een lichte medische beperking die elke vijf jaar een keuring krijgen.

Uitzondering

Mensen waarvan het rijbewijs korter geldig is, bijvoorbeeld één jaar of drie jaar, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel. Hun rijbewijs moet vaker worden verlengd omdat vanwege een medische aandoening de rijvaardigheid regelmatig door een arts beoordeeld moet worden. Dat is belangrijk met het oog op de verkeersveiligheid.

Alleen binnen Nederland

Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Ook inwoners van de EU die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere EU-lidstaat, vallen onder de regeling.

Identificatiemiddel

Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Verdere verlenging

De minister geeft in de Kamerbrief aan dat een verdere verlenging van de geldigheid na 1 juni 2020 aan de orde kan zijn, mocht dat nodig blijken. Daarover neemt ze een besluit als er binnenkort meer bekend is over de duur en gevolgen van de toekomstige COVID-19-maatregelen.

Andere certificaten

Eerder deze week besloot Van Nieuwenhuizen al om de geldigheid van verschillende andere certificaten, bewijzen, (deel)examens en ook het theorie-examen voor het rijbewijs te verlengen.

]]> 2020-04-20T11:44:21 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/rijbewijzen-langer-geldig-door-corona-maatregelen
<![CDATA[Beheersing eikenprocessierups 2020]]>

Om overlast van de eikenprocessierups dit seizoen zoveel mogelijk te beperken, start de gemeente Grave in de loop van volgende week (de exacte dag is afhankelijk van weersomstandigheden en bladontwikkeling) met preventief spuiten in de openbare ruimte. Dit gebeurt zeven dagen in de week en 24 uur per dag. Kijk op de pagina Eikenprocessierups voor de exacte locaties. Ziet u op een van deze locaties een nest? Meld dit dan via de Fixi-app.

Rupseninfo

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken leeft. Nog voor het uitkomen van de bladknoppen, komen kleine rupsen uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de ontwikkeling van rups tot vlinder ontstaan er op iedere rups ongeveer 700.000 microscopisch kleine brandharen, die overlast kunnen veroorzaken bij mens en dier. Bij aanraking van de brandharen kunnen allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. De reacties lopen sterk uiteen. Voor meer informatie over de eikenprocessierups verwijzen wij u door naar een website van GGD Brabant: www.rupsen.info.

Beheersing

Als gemeente proberen we de overlast zo klein mogelijk te houden. Als de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, start het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Er wordt 24 uur per dag met een biologisch middel gespoten door Engelen Groen uit Uden. U ervaart hier wellicht enige geluidsoverlast van waarvoor wij uw begrip vragen. Het biologische preparaat waarmee gespoten wordt is veilig, maar gezien het irriterende karakter van het middel raden wij u aan om zich niet in de nevel te begeven en dieren niet onder bomen te laten lopen tijdens spuitwerkzaamheden.

Bestrijdingskaart

De gemeenten beheersen de eikenbomen aan drukke fiets/wandelroutes inclusief de Vierdaagse route, drukke pleinen, speelplaatsen, schoolterreinen en plekken waar eiken gesnoeid worden komend jaar (alleen gemeentelijke eigendommen). Bekijk op de pagina Eikenprocessierups de preventieve bestrijdingskaart om te zien waar gespoten wordt. Eerder is over de beheersing van de eikenprocessierups ook een informatiebijeenkomst aangekondigd in april dit jaar. Deze kan helaas niet doorgaan in verband met de coronacrisis.

Wanneer melden

Ziet u een nest in de openbare ruimte en staat deze op onze preventieve bestrijdingskaart? Meld deze dan via de Fixi-app of op www.fixi.nl onder het kopje ‘Eikenprocessierups’. Zo krijgen wij een goed beeld van waar de nesten zich bevinden. Geef alstublieft ook het boomnummer op (deze vindt u op de bestrijdingskaart) en het aantal nesten. Let op: niet alle nesten zullen worden verwijderd. Dit is afhankelijk van de locatie.

Wat kunt u zelf doen

U kunt helpen om overlast tegen te gaan door géén vogels te voeren in de maanden april en mei, en in uw eigen tuin:

Hiermee lokt u de natuurlijke vijanden van de rups. Staat er een eik met eikenprocessierups op uw terrein? Dan raden wij u aan om het nest te laten verwijderen. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. U kunt het beste een specialist inhuren.

]]> 2020-04-20T09:14:56 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/14654-beheersing-eikenprocessierups-2020
<![CDATA[Zaken doen met Duitsland in tijd van Corona-crisis]]> De Duits-Nederlandse Handelskamer verzamelt informatie over de actuele maatregelen in Duitsland in het Nederlands, denkt u daarbij aan: subsidieregelingen, juridische tips, personeelsvraagstukken en wet- en regelgeving naar regio. Ook organiseert de DNHK speciale webinars, is er een DNHK-BLOK voor inspirerende ondernemersverhalen en meer.

Meer informatie.

]]> 2020-04-16T00:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/20 april/Thuiswinkelen 3.png https://grave.nl/economisch-nieuws/zaken-doen-met-duitsland-in-tijd-van-corona-crisis
<![CDATA[Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s]]> Beste mensen,

Als deze Goede Vrijdag een voorbode is, dan gaan we een prachtig Paasweekend tegemoet. ik vertrouw erop dat u dit weekend zoveel mogelijk thuisblijft, afstand houdt als u toch van huis gaat en uw handen regelmatig wast. Hou vol!

Bij overtredingen van de maatregelen, zeker op hotspots waar het te druk is, handhaven we direct en delen we boetes uit.

Pasen is een feest van hoop, óók dit jaar. Omdat u in grote getale gehoor geeft aan de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen we er met elkaar op hopen dit virus er samen onder te krijgen.

Dus als u paaseitjes gaat verstoppen, doe dat alleen met uw eigen gezin in uw eigen tuin. Nuttig de paasbrunch niet met elkaar of bedenk een leuke, digitale variant.

Kwetsbare mensen kunnen juist nu onze Paaswensen gebruiken. Zoek contact met ze, maar doe dat op een afstand. Door te bellen, te appen, te zoomen of te skypen. Het maakt Paaswensen niet minder waardevol en wel zo veilig.

Hou vol! Samen krijgen we Corona eronder!

Jack Mikkers: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

Theo Weterings: voorzitter Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-West

John Jorritsma: voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

]]> 2020-04-10T17:00:43 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/paasboodschap-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
<![CDATA[Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit]]> Het kabinet heeft op 7 april 2020 aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Kijk voor meer informatie en uitbreiding van de SBI-codes op www.rijksoverheid.nl

Kijk hier voor vragen over de financiële regelingen. 

]]> 2020-04-10T12:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/kabinwet.png https://grave.nl/economisch-nieuws/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
<![CDATA[Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Lokaal wil de gemeente Grave de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zpp’ers in financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis? Dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

Lees meer

]]> 2020-04-10T10:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/logo grave 2.png https://grave.nl/economisch-nieuws/uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
<![CDATA[Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)]]> Sinds woensdag 1 april 2020 worden de Tozo-uitkeringen door de gemeente digitaal verwerkt. Er worden vanuit het Rijk nog steeds aanpassingen gedaan in de systemen. Dit zorgt soms voor storingen bij het doen van uw aanvraag. We proberen u hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Via onze website vindt u de laatste informatie of stel uw vraag via vragentozo@cgm.nl

]]> 2020-04-10T10:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/tozo.png https://grave.nl/economisch-nieuws/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandige-ondernemers-(tozo)
<![CDATA[Thuiswinkelen in Land van Cuijk]]> Een groot aantal ondernemers kan, ondanks dat hun bedrijf nu op slot zit, de klanten van dienst blijven. Zij hebben kunnen regelen dat hun producten bezorgd worden. Lokaal en regionaal blijven winkelen is nu van groot belang om straks verzekerd te blijven van een vitale leefomgeving! Op www.thuiswinkelen.landvancuijk.nl. staan ze allemaal verzameld. Aanmelden van een bedrijf kan ook via de site.

]]> 2020-04-10T09:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/Thuiswinkelen.png https://grave.nl/economisch-nieuws/thuiswinkelen-in-land-van-cuijk
<![CDATA[Doe de Corona Impact Scan en krijg direct inzicht]]> De coronacrisis heeft op de korte of middellange termijn invloed op de meeste ondernemingen. Het hebben van de juiste inzichten is van vitaal belang. Hoe sta je er eigenlijk voor als onderneming en wat verandert de crisis daar aan? De Corona Impact Scan (CIS) is specifiek ontworpen om je te helpen om deze onzekere tijd door te komen. De assessment geeft je inzicht in de burnrate en runway van jouw bedrijf.

]]> 2020-04-10T08:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/bom-2.png https://grave.nl/economisch-nieuws/doe-de-corona-impact-scan-en-krijg-direct-inzicht
<![CDATA[Samenwerken, omdenken en zorgen voor elkaar - #DASLIEF]]> Geweldig om te zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. Brabanders die, nu meer dan ooit, doen waar we in Brabant goed in zijn. Laat u inspireren ! Hierbij een greep uit alle mooie, bijzondere maar vooral hartverwarmende initiatieven.

]]> 2020-04-10T07:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/samenwerken.jpg https://grave.nl/economisch-nieuws/samenwerken,-omdenken-en-zorgen-voor-elkaar-daslief
<![CDATA[Corona Portal for non-Dutch speaking community]]> Internationals (non-Dutch speakers) ervaren meer dan anders eenzaamheid in deze tijd: thuisisolatie en gebrek aan gebundelde informatie (in alle talen) draagt daar aan bij. Het Holland Expat Center heeft een portal ontwikkeld, zodat ook de Internationals in Brabant geïnformeerd kunnen worden. Meer informatie.

]]> 2020-04-10T06:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/expads.png https://grave.nl/economisch-nieuws/corona-portal-for-non-dutch-speaking-community
<![CDATA[Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit]]> Het kabinet heeft op 7 april 2020 aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en uitbreiding van de SBI-codes op www.rijksoverheid.nl.

]]> 2020-04-09T13:03:11 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
<![CDATA[Burgemeesters positief over houding inwoners]]> De burgemeesters van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zijn positief over de manier waarop hun inwoners zich ook het afgelopen weekend weer hebben gehouden aan de RIVM-richtlijnen. Ondanks het mooie weer hield nagenoeg iedereen zich aan de regels.

Compliment

Op basis van de sinds 28 maart 2020 in de drie gemeenten geldende noodverordening, is ook het afgelopen weekend door gemeentelijke Boa’s en politie gecontroleerd op de naleving van de landelijk geldende RIVM-richtlijnen. “Enkele uitzonderingen daargelaten is het weekend goed verlopen”, aldus burgemeester Antoine Walraven van Mill en Sint Hubert. “Op een paar locaties in de drie gemeenten werd een waarschuwing gegeven aan jongeren die met een te grote groep samenkwamen. Daarnaast zijn er een paar waarschuwingen uitgedeeld aan mensen die onvoldoende afstand hielden. Maar deze waarschuwingen werden door de betreffende personen zonder problemen opgevolgd. Al met al verdienen onze inwoners een groot compliment.”

Ook locoburgemeester Anja Henisch van Grave is positief: “De richtlijnen zijn goed nageleefd. Het was relatief rustig op straat en in de natuurgebieden. We hebben daarom geen extra maatregelen hoeven treffen, zoals boetes, afzettingen of afsluitingen. Onze inwoners realiseren zich de ernst van de situatie en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.”

Volhouden

Met het paasweekend voor de deur vragen de burgemeesters hun inwoners om deze lijn door te trekken en vol te houden.

“Het zijn ongewone tijden, met ongewone maatregelen”, aldus burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk. “Alleen samen kunnen we deze crisis de baas. Het komend paasweekend is als het ware een nieuwe graadmeter. We moeten het met z’n allen volhouden.” Ook tijdens het komende paasweekend - dat zoals het er nu naar uitziet gepaard zal gaan met mooi weer - controleren Boa’s en politie op naleving van de richtlijnen.

Burgemeester Walraven: “Blijf dus ook komend paasweekend zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of als je iemand zorg verleent. Samenkomsten van drie personen of meer zijn nog steeds verboden. Wie zich daar niet aan houdt kan een boete van 400 euro krijgen.”

Locoburgemeester Henisch van Grave: “We begrijpen dat deze crisis echt veel vraagt van ons allemaal. Het is een gevoel van met de kiezen op elkaar steeds weer bij de les blijven. Soms zijn mensen de maatregelen even 'vergeten', maar over het algemeen kunnen we dus positief zijn. En dat is inderdaad een compliment waard.”

Burgemeester Hillenaar van Cuijk: “Ik vind eigenlijk dat het geweldig gaat als ik kijk naar de houding van onze inwoners. Het beeld is over het algemeen dat mensen zich realiseren hoe belangrijk het is om zich aan de maatregelen te houden. Hopelijk blijft dat zo. Want alleen samen krijgen we het Coronavirus onder controle.”

Ook komend paasweekend controles door gemeentelijke Boa’s en politie

]]> 2020-04-07T16:08:00 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgemeesters-positief-over-houding-inwoners
<![CDATA[Overzicht Maatregelen Corona - Overzicht RVO]]> De rijksoverheid heeft tal van tijdelijke financiële maatregelen genomen om u te ondersteunen tijdens de Covid-19 crisis. Alle informatie is voor u op een rij gezet in dit overzicht van de Rijksoverheid.

]]> 2020-04-02T17:37:00 https://grave.nl/economisch-nieuws/overzicht-maatregelen-corona-overzicht-rvo
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

We zijn nu al weer enkele weken verder in de strijd tegen het coronavirus en kunnen al spreken van verschillende succesvolle ondernemersacties in deze crisisperiode in gemeente Grave. De verschillende belangenverenigingen zetten zich enorm in met hun acties richting haar leden om samen deze crisis het hoofd te bieden. Ook Pasen staat al weer voor de deur. Normaal voor veel ondernemers een moment om een hele goede omzet te behalen of juist een tijd van bezinning, samen met het gezin, te hebben. Maar ook deze gewoonte is in deze crisis niet gewoon. Er zijn nu wel andere zaken die aandacht nodig hebben en we worden op dit moment zo opgeslokt door de waan van de dag, dat het deze periode in het jaar haast doet  vergeten.  

Niet alleen in uw bedrijf worden nu alle zeilen bijgezet. Ook bij de gemeente is dat het geval. Onze teams staan u nu graag terzijde en zetten de schouders er flink onder. Inmiddels zijn er voor gemeente Grave honderden aanvragen afgehandeld. Ook is het werken op afstand voor een gemeente geen dagelijkse kost. Toch is dat binnen de organisatie heel snel opgepakt om de dienstverlening van de gemeente goed overeind te houden en u zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde middelen. We blijven als gemeente onze faciliterende rol pakken, zodat we lokaal ons steentje kunnen bijdragen. In deze nieuwsbrief treft u meer lokale acties aan, die u kunnen helpen deze crisis door te komen.

Ik wens u veel sterkte en houd uzelf en uw naasten gezond. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.  

Anja Henisch, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-13-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Ook deze week ontvangt u een nieuwsbrief vanuit uw gemeente. Wij willen u actief blijven informeren over de lokale, regionale en landelijke ondernemersregelingen rond de Coronacrisis. Maar ook aandacht geven aan initiatieven die kunnen bijdragen om zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen of straks, als er weer een versoepeling van regels komt, een goede start te maken en de economie weer zo snel mogelijk op gang te krijgen.

Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-20-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

De persconferentie van de minister-president van vorige week  is door eenieder verschillend ontvangen. Duidelijk is dat we nog steeds samen de volksgezondheid voorop moeten zetten en de strijd aan moeten blijven gaan tegen het coronavirus. Ondertussen maken we ons klaar voor de ander-halve-meter maatschappij. Allerlei campagnes worden ontwikkeld en bedrijven worden klaargemaakt om straks weer te kunnen starten in de ander-halve-meter economie.

Blijft u vooral lokaal inkopen doen! Steun de winkeliers, zodat we een bruisend centrum of gezellige buurtwinkel samen in leven houden. Het zijn deze ondernemers die veelal de festiviteiten in onze gemeente sponsoren. Nu kunt u iets terugdoen voor hen. Raadpleeg uw brancheverenigingen en organisaties als VNO-NCW, MKB Nederland en het KvK Coronaloket om alle kennis en geboden hulp, die u mogelijk nodig heeft, tot u te nemen. Ook uw gemeente wilt u zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen. Ons ondernemersloket staat klaar om u vragen en verzoeken te beantwoorden. 

Samen slaan we ons hier doorheen! Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Ga naar Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-27-04/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Met de versoepeling van de maatregelen komen er weer verschillende vraagstukken op u als ondernemer af. Als gemeentelijke organisatie streven we er naar om hier praktisch mee om te gaan, zonder de gezondheidsrisico’s uit het oog te verliezen. Veel creatieve oplossingen worden binnen onze gemeente bedacht om toch weer zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Enkele branches hebben het erg zwaar, ook hier hebben we oog voor. Samen met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Grave zijn wij bijvoorbeeld in nauw overleg om te kijken welke mogelijkheden er voor de horeca ondernemers zijn. Ook voeren wij intensief gesprekken met de ondernemende leden van het Economisch Platform Grave. Samen bundelen we krachten en zoeken wij de verbinding met ondernemend Grave. Samen slaan we ons hier doorheen!

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Anja Henisch, wethouder Economie

Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-18-05/voorwoord
<![CDATA[Voorwoord wethouder Henisch]]>

Beste ondernemers van gemeente Grave,

Door het coronavirus is ook in gemeente Grave het leven in een rap tempo veranderd. Dit betekent veel voor onze inwoners en onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. Voor u hebben we in de afgelopen weken klaar gestaan om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande of nieuwe regelingen kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben we als gemeente ruim 800 aanvragen ontvangen. Een team van medewerkers staat voor u klaar om deze crisis in goede banen te leiden en te zorgen dat we samen deze crisis doorkomen. In deze nieuwsbrief vindt u de doorverwijzing naar de landelijke en lokale regelingen waar u gebruik van kunt maken en waar we u als gemeente mee ondersteunen. Onze website wordt steeds bijgewerkt met de laatste maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze crisis het hoofd kunnen bieden, door elkaar te helpen waar mogelijk, flexibel te zijn en ondernemerschap in te zetten. Ik wens u veel sterkte en hou uzelf en uw naasten gezond. Samen gaan we deze periode door.  

Anja Henisch, wethouder Economie

]]> 2020-04-02T17:06:00 https://grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-coronacrisis/voorwoord
<![CDATA[Wat doet uw gemeente?]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp’ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal wil de gemeente Grave de helpende hand bieden.

Bent u als ondernemer of zpp’ers in financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis? Dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

]]> 2020-04-02T17:00:00 https://grave.nl/economisch-nieuws/wat-doet-uw-gemeente
<![CDATA[Aanvraagformulier Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, verliezen veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten. De regering wil deze zelfstandig ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Vanaf 1 april 2020 kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

]]> 2020-04-02T16:00:00 https://grave.nl/economisch-nieuws/aanvraagformulier-tijdelijke-overbruggingsmaatregeling-zelfstandig-ondernemers-(tozo)
<![CDATA[Zoektool SBI-code]]> De tegemoetkoming schade COVID-19 is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Via de Zoektool SBI-code kunt u snel zien of uw bedrijf in aanmerking komt voor steunmaatregelingen.

]]> 2020-04-02T15:30:00 https://grave.nl/economisch-nieuws/zoektool-sbi-code
<![CDATA[Vraag en aanbod werknemers via Talentenbureau Land van Cuijk]]> Het Talentenbureau Land van Cuijk en Noord-Limburg maakt graag de verbinding tussen ondernemers om samen overbezetting en onderbezetting voor een bepaalde periode op te vangen. Speciaal daarvoor is de website van het Talentenbureau uitgebreid met een pagina Vraag & Aanbod. Hier wordt vraag en aanbod van mensen en/of capaciteit in onze regio gedeeld. Deze gratis dienst biedt het Talentenbureau graag aan om op deze manier bij te dragen aan het draaiende houden van de economie. De eerste bedrijven zijn reeds met elkaar verbonden! Heeft u ook behoefte aan extra capaciteit of heeft u capaciteit over? U kunt op de website van het Talentenbureau zoeken of aanmelden.

]]> 2020-04-02T15:00:00 https://grave.nl/economisch-nieuws/vraag-en-aanbod-werknemers-via-talentenbureau-land-van-cuijk
<![CDATA[Ondernemersloket Gemeente Grave]]> Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? Neemt u dan contact op met de bedrijfscontactfunctionaris van uw gemeente, Monique Schaap via economischezaken@cgm.nl of telefoon: 0485-396743.

]]> 2020-04-02T14:36:00 https://grave.nl/economisch-nieuws/ondernemersloket-gemeente-grave
<![CDATA[Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Op dit moment wordt onze website veel bezocht. Hierdoor kan het voorkomen dat het digitale formulier langzamer is. Merkt u dat het traag gaat, vult het formulier dan alstublieft op een ander moment in.  Zo kunt u ervoor zorgen dat de noodzakelijke digitale dienstverlening kan doorgaan. Onze website is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt dus ook buiten kantooruren uw aanvraag doen. 

Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-1)

Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, verliezen veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten. De regering wil deze zelfstandig ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten

Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis tijdelijk geen inkomen hebben, van een inkomen te voorzien. Daarnaast kan er, als er sprake is van liquiditeitsproblemen, een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. De regeling geldt in eerste instantie voor maximaal 3 kalendermaanden.

Let op:

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Als u vragen heeft dan kunt u ze ons stellen. Daarvoor kunt u mailen naar vragentozo@cgm.nl.

De algemene bijstand (Tozo) wordt verleend voor ten hoogste drie aaneengesloten kalendermaanden en ziet uitsluitend op de kalendermaanden maart tot en met augustus 2020. De aanvraag dient te worden ingediend vóór 1 juni 2020! Dit houdt in dat u er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om per 31 mei 2020 aan te vragen voor de komende 3 maanden (tot 31 augustus 2020).

Verlenging: Tozo-regeling per juni 2020 (TOZO-2)

Tozo 2: de verlengde regeling

Het kabinet heeft besloten de Tozo-regeling met drie maanden te verlengen. De regeling die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Dus als u nu gebruikmaakt van de regeling, kunt u - als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet - uw Tozo-uitkering verlengen.

Tozo 2 aanvragen?

Het is nog niet exact bekend vanaf wanneer de digitale aanvraag beschikbaar is. Wij houden u op de hoogte via deze website. Kijk daarom regelmatig op onze website.

U kunt altijd een aanvraag met terugwerkende kracht per 1 juni 2020 indienen. Uw aanvraag moet wel uiterlijk 31 augustus 2020 bij ons binnen zijn. Voor verlengde aanvragen zullen wij een verkort aanvraagformulier gebruiken.

Partnerinkomenstoets bij Tozo 2

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 was dat niet het geval. Bij Tozo 2 telt het inkomen van uw partner dus mee bij het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus 2020. Heeft u al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni 2020? Dan kunt u een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli en augustus 2020. Als uw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli 2020 loopt is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor alleen de maand augustus.

Liquiditeitsproblemen?

Bent u als ondernemer door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen gekomen? Ook in de vervolgregeling Tozo 2 kunt u een lening aanvragen. Het maximale bedrag dat u kunt lenen - voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk – is € 10.157. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen lening aanvragen.

]]> 2020-04-01T16:32:21 https://grave.nl/corona-tozo
<![CDATA[Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april]]>

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederlandworden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

]]> 2020-03-31T19:41:42 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/het-kabinet-heeft-vandaag-besloten-dat-alle-coronamaatregelen-in-nederland-worden-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
<![CDATA[Hulp en contact bij eenzaamheid]]> Het kabinet roept Nederlanders op om sociaal contact zo veel mogelijk te mijden vanwege het coronavirus. Voor veel mensen is het plotselinge 'sociaal isolement' door het coronavirus best lastig. Het is vooral belangrijk dat we daarom een beetje op elkaar letten. Als u klachten heeft wordt het u ten sterkste afgeraden op bezoek te gaan. Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om op elkaar te letten.

Heeft u zelf behoefte aan contact? Landelijk en lokaal zijn er verschillende initiatieven waar u contact mee kunt opnemen voor een praatje of voor advies.

Hulpvorm

Vorm van contact

ANBO hulplijn

De speciale telefoonlijn van het ANBO is bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur.

0348-466666

Corona Quarantaine Contact van de KRO-NCRV

Samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, brengt de KRO-NCRV mensen samen via het Corona Quarantaine contact.

Meer informatie vind u op de website www.kro-ncrv.nl/corona.

www.kro-ncrv.nl/corona

Corona Loket

Als je angstig, gestrest of somber bent vanwege het coronavirus kan je tussen 8.30 en 17.00u bellen.

 

020-2444888

Hulplijn voor Mantelzorgers in Covid19 crisis

Als mantelzorger wil je natuurlijk weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare dierbare. Wat kan wel en wat kan niet?

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-en-coronacrisis/.

088-5054331

Jongeren Appke

Jongeren kunnen dagelijks tussen 9.00 en 21.00u contact opnemen met een jongerenwerker met alle vragen via whatsapp.

06-20260829

Mooiland Kletslijn

Mooiland heeft de kletslijn opgezet voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Medewerkers van Mooiland nemen twee keer per week telefonisch contact op. Voor meer informatie kunt u mailen naar kcc@mooiland.nl met in de titel: Kletslijn.

kcc@mooiland.nl

Online platform

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden. Als gemeente ondersteunen wij een digitaal platform dat speciaal voor deze situatie is opgezet. Met de website www.samengrave.nl is er een centraal punt waar iedereen tijdens de coronacrisis een hulpvraag kan plaatsen of een aanbod kan doen om mensen te helpen.

www.samengrave.nl

Rode Kruis hulplijn

De Rode Kruis hulplijn kan gebeld worden bij behoefte aan een luisterend oor, advies of extra hulp omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit.

De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

070-4455888

Sociom Maatschappelijk werk

Stress, gevoelens van eenzaamheid of andere problemen in het dagelijks leven zoals boodschappen, medicijnen, een praatje of eenzaamheid voor zichzelf of anderen. Maatschappelijk werk van Sociom is op werkdagen bereikbaar via het centrale
telefoonnummer .

 0485-700500

Zilverlijn Nationaal Ouderenfonds

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via de website www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn of door te bellen.

]]> 2020-03-30T12:53:39 https://grave.nl/corona-hulp-contact-eenzaamheid
<![CDATA[Sociale platforms voor coronahulp opgericht]]> Hulp bieden of hulp vragen? Ga naar www.samengrave.nl.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Zij kunnen het huis niet meer uit omdat er iemand ziek is en hebben bijvoorbeeld hulp nodig. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven van mensen die graag een ander helpen. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert hebben met Sociom een platform opgesteld waar hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar komen.

Grote betrokkenheid

Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van de reguliere vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus de betrokken organisaties hebben als doel om samen te proberen om juist deze doelgroep te ontzien.

Digitaal platform

Met een digitaal platform kunnen alle initiatieven op een plek samenkomen en wordt voorkomen dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat inwoners elkaar goed weten te vinden. Daarom zijn vier nieuwe platforms opgericht: www.samensintanthonis.nl, www.samencuijk.nl, www.samengrave.nl en www.samenmillensinthubert.nl. In Boxmeer is bewonersplatform www.onsthuus.nl al langer actief. Op deze platforms kan iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen. Ook (vrijwilligers)organisaties kunnen hier informatie over hun aanbod en/of diensten delen.

Help het platform te vinden en te gebruiken

Niet iedereen is digitaal vaardig en weet dit platform te vinden. Daarom wordt ook de omgeving opgeroepen om mensen te helpen met het plaatsen van een verzoek of het zoeken binnen het aanbod.

Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, dan kunnen mensen contact opnemen met welzijnsorganisatie Sociom. Zij helpen graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485–700500 of via e-mail info@sociom.nl

]]> 2020-03-27T15:14:46 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sociale-platforms-voor-coronahulp-opgericht
<![CDATA[Ondernemers en zzp'ers]]>

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook grote gevolgen heeft voor ondernemers en zzp'ers. Het kabinet heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd voor ondernemers en zzp'ers. Ook lokaal heeft de  gemeente enkele maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Ook voor sportverenigingen en accommodaties heeft deze tijd veel gevolgen. Zij kunnen op deze pagina meer informatie vinden.

Heeft u ondanks onderstaande informatie toch nog vragen, of wilt u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@cgm.nl. Wij beantwoorden uw e-mail binnen twee werkdagen.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)? De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Uitkering voor levensonderhoud en Lening voor bedrijfskapitaal. Kijk hier voor beide onderdelen van de Tozoregeling.

Let op: De algemene bijstand (Tozo) wordt verleend voor ten hoogste drie aaneengesloten kalendermaanden en ziet uitsluitend op de kalendermaanden maart tot en met augustus 2020. De aanvraag dient te worden ingediend vóór 1 juni 2020! Dit houdt in dat u er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om per 31 mei 2020 aan te vragen voor de komende 3 maanden (tot 31 augustus 2020).

]]> 2020-03-26T13:04:00 https://grave.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers
<![CDATA[Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp-ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zzp-er in  financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis, dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

Bij uitstel van betaling kunt u denken aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dien dan uw verzoek in:

]]> 2020-03-26T12:38:59 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/cuijk,-grave,-mill-en-sint-hubert-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
<![CDATA[Uitwerking van de landelijke maatregelen van 23 maart 2020]]> Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

U kunt hier de verdere uitwerking van deze landelijke maatregelen lezen.

]]> 2020-03-25T11:04:55 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitwerking-van-de-landelijke-maatregelen-van-23-maart-2020
<![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord- Brabant]]> Zojuist om 19.00 uur op 23 maart is er een persconferentie geweest vanuit de rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben wij kennisgenomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die er in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar, nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

De nieuwe en aangescherpte maatregelen luiden:

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van een lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

]]> 2020-03-23T21:19:03 https://grave.nl/grave.net?id=14423
<![CDATA[Persconferentie 23 maart: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen]]> Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Lees hier naar de aanvullende landelijke maatregelen van de Rijksoverheid.

]]> 2020-03-23T20:09:43 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/persconferentie-23-maart-aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
<![CDATA[Burgemeester Roolvink: Zorgen kan ik niet wegnemen, u helpen misschien wel]]> Op 16 maart jongstleden richtte ik me op een ongebruikelijke wijze tot u. Vandaag doe ik dat opnieuw.

Was dat op 16 maart nog niet het geval, inmiddels, 22 maart, kent ook de gemeente Grave diverse inwoners die besmet zijn met het coronavirus en die ziek zijn. Langs deze weg wens ik hen van harte beterschap. Helaas, er zullen nog meer zieken bijkomen, dat is de realiteit. Eerst was het nog gebruikelijk maar nog voor dat in Grave de eerste besmetting werd geconstateerd hield de GGD op met daarover de burgemeesters te informeren. Namen worden vanwege de grote drukte niet meer doorgegeven. Ik weet dus niet wie er in onze gemeente ziek is. Daarom; bent u ziek - of kent u iemand die ziek is - en vindt u het prettig als ik even contact met u opneem, bel dan naar het bestuurssecretariaat van de gemeente Grave, 0486-477260. Zodra de gelegenheid zich dan voordoet, neem ik contact op.

Nu het aantal besmettingen in onze gemeente toeneemt, nemen ook de zorgen toe. Zorgen die ik begrijp maar die ik niet kan wegnemen. De enige aanbeveling die ik kan doen is om de adviezen van het RIVM strikt op te volgen. Dat maakt de kans op besmetting het kleinst. Ook krijg ik steeds meer berichten dat ondernemers en zzp-ers zich grote zorgen maken. Ondernemers zijn bang failliet te gaan. En zzp-ers vrezen zware inkomstenderving. Ook die zorgen begrijp ik heel goed. Door de regering is een pakket van noodmaatregelen ter ondersteuning in het leven geroepen. Wij proberen u te helpen door u op een goede manier van informatie te voorzien via het ondernemersloket op onze website. Ook kijken we als gemeente zelf naar wat we kunnen doen om ondernemers en zzp-ers te helpen. 

Er zijn nog veel meer mensen die zich zorgen maken. Ouders omdat hun kinderen niet naar school kunnen. Ouderen die geen bezoek meer ontvangen. Hulpbehoevenden die bang zijn straks zorg te moeten ontberen. Et cetera. Ook hun zorgen kan ik niet wegnemen. Ik kan alleen maar met u hopen dat deze crisis snel overgaat. Intussen adviseer ik u om het landelijke en regionale nieuws goed in de gaten te houden, de adviezen op te volgen maar ook om deze webpagina over het coronavirus regelmatig te raadplegen op actuele, lokale informatie.

Laten we omzien naar elkaar, vooral naar degenen die onze steun goed kunnen gebruiken.

Lex Roolvink

Burgemeester gemeente Grave

]]> 2020-03-23T08:48:48 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/burgemeester-roolvink-zorgen-kan-ik-niet-wegnemen,-u-helpen-misschien-wel
<![CDATA[NL-Alert]]> Omdat nog steeds veel mensen de richtlijnen niet opvolgen is deze ochtend een NL-Alert verstuurd.

Volg instructies Rijksoverheid op

Samen tegen Corona. Keep your distance to others.

Vermijd grote groepen en houd afstand. Samen strijden we tegen het Coronavirus.

]]> 2020-03-22T12:18:44 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nl-alert
<![CDATA[De (week)markten kunnen aangepast doorgaan]]> Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen.

Primaire levensbehoefte

De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart 2020 in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.

Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

Richtlijnen

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:

Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.

Borden met regels

Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

]]> 2020-03-20T22:36:24 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/de-(week)markten-kunnen-aangepast-doorgaan
<![CDATA[Kom alleen naar de milieustraten als het echt moet]]> Het is zo druk bij de milieustraten, dat de veiligheid voor u en onze medewerkers niet gegarandeerd kan worden. Daarom doen we een dringend beroep op u:

Door het coronavirus brengen we nu veel tijd thuis door. Mensen maken van deze gelegenheid gebruik om de boel thuis eens flink op te ruimen. De spullen worden meteen naar de milieustraat gebracht. Dit zorgt voor een grote drukte en lange files bij de milieustraten. Het risico op verspreiding van het coronavirus wordt daardoor vergroot.

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, laten onze medewerkers van de milieustraten steeds kleine groepen mensen toe op de milieustraten. De wachttijden zullen daardoor langer worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Ook doen we de oproep:  “Blijf thuis tenzij het echt niet anders kan”.

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2020-03-20T08:26:51 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-alleen-naar-de-milieustraten-als-het-echt-moet
<![CDATA[Busdienstenregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus]]> Vanaf donderdag 19 maart 2020 rijden de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven.

Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden.

Regiotaxi tijdelijk vangnet voor openbaar vervoer

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de regiotaxi's in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Lees hier meer over dit tijdelijke vangnet voor het openbaar vervoer.

Check de reisplanner

Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, hebben wij de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen.

Informatie over de actuele dienstregeling is te vinden op de website van Arriva en de website van Hermes. Check voor je reis altijd de reisplanner.

Uit veiligheid voor reizigers en chauffeurs is het verzoek om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Achterin instappen betekent dat je geen los kaartje kunt kopen bij de buschauffeur, reis daarom met de ov-chipkaart. Volg de gevolgen van het coronavirus op het openbaar vervoer in Brabant.

]]> 2020-03-18T13:16:36 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/busdienstenregelingen-in-brabant-aangepast-vanwege-coronavirus
<![CDATA[Het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 langer geopend]]> Het blijkt dat in de avonduren veel onnodig wordt gebeld naar 112 in verband met Corona. De openingstijden van het landelijke nummer zijn daarom deze week verruimd en is geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur.

]]> 2020-03-17T13:32:46 https://grave.nl/grave.net?id=14367
<![CDATA[Dienstverlening gemeente Grave]]> De gemeente Grave probeert gedurende deze coronacrisis haar dienstverlening zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Door de situatie kan het wel zijn dat het iets langer duurt voordat we in kunnen gaan op uw (aan)vraag of verzoek.

Houd rekening met de onderstaande zaken:

De situatie rond de verspreiding van het coronavirus kan per dag wijzigen. Dat kan ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Raadpleeg daarom deze website voor de actuele situatie.

]]> 2020-03-16T20:56:31 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/dienstverlening-gemeente-grave
<![CDATA[Bericht van burgemeester Roolvink: "Samen dit probleem aanpakken"]]> Beste mensen, 

Het is voor mij als burgemeester van Grave vrij ongebruikelijk om mij op deze wijze tot u te richten. 

De wereld is geconfronteerd met een ramp: het Corona-virus. Daar waar het probleem zich eerst in landen ver weg afspeelde is inmiddels duidelijk dat ook Nederland in alle heftigheid met deze ramp te maken heeft. Daarbij denk ik aan alle slachtoffers en hun naasten. 

Het doet pijn om als overheid maatregelen te moeten nemen die onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers direct raken, zowel in het dagelijkse verkeer als in de portemonnee. Bijvoorbeeld omdat uw kinderen niet meer naar school kunnen, omdat u als eigenaar van een restaurant uw zaak moet sluiten, omdat u als oudere geen bezoek meer krijgt van uw kinderen of kleinkinderen, omdat uw reis is geannuleerd of gewoon omdat u zich ernstig zorgen maakt over de situatie.

Een minder rigoureuze aanpak zal naar verwachting niet het beoogde resultaat hebben, namelijk een effectieve bestrijding van het Coronavirus. Maar het is niet anders. Gezondheid is ons grootste goed. 

Als gemeente doen wij er alles aan om deze crisissituatie op lokaal niveau te bestrijden. Dat doen wij samen met de Rijksoverheid, de GGD, het RIVM, de Veiligheidsregio en talloze andere mensen. Wij proberen ook de gemeentelijke dienstverlening zo veel mogelijk op peil te houden. Op voorhand vraag ik uw begrip als u wat langer moet wachten of niet direct een antwoord krijgt op uw verzoek. 

Het is van groot belang om kalm te blijven en de adviezen van de officiële instanties op te volgen. We moeten ons hoofd niet op hol laten brengen door geruchten maar handelen vanuit feiten en vertrouwen. Laten we in de tussentijd steun geven aan al diegenen die werkzaam zijn in de zorg en die vitale processen in onze samenleving draaiende houden. Alleen samen kunnen we dit probleem aanpakken. 

Deze crisissituatie gaat eens voorbij. In de tussentijd doe ik een beroep op u om te zien naar de zwakkeren in onze samenleving en degenen die onze steun goed kunnen gebruiken. Ik wens ons allen veel sterkte en wijsheid toe. 

Bekijk hier deze gesproken boodschap van burgemeester Roolvink op YouTube.

Hartelijke groet,

Lex Roolvink

Burgemeester Grave

]]> 2020-03-16T16:29:00 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bericht-van-burgemeester-roolvink-samen-dit-probleem-aanpakken
<![CDATA[Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportscholen dicht tot en met maandag 6 april 2020]]>

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze maatregelen zijn:

Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

]]> 2020-03-15T20:47:31 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/scholen,-kinderdagverblijven,-horeca-en-sportscholen-dicht-tot-en-met-maandag-6-april-2020
<![CDATA[Aanpassingen openbaar busvervoer Noord-Brabant]]> Door het coronavirus komt de continuïteit van het openbaar vervoer in gevaar. Busdiensten kunnen stilvallen. Zo rijdt onder andere de Buurtbuslijn 238 Grave – Boxmeer v.v. voorlopig niet meer. Andere buslijnen in Brabant vallen ook stil of rijden minder vaak.

Plan altijd maximaal 24 uur van te voren uw reis, de meeste wijzigingen worden direct verwerkt in de reisplanners. Raadpleeg ook de websites van de vervoersbedrijven als u een (bus)reis wil maken.

Lees hier meer over het openbaar vervoer in Brabant

]]> 2020-03-14T07:52:25 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/aanpassingen-openbaar-busvervoer-noord-brabant
<![CDATA[Noodverordening afgelasten evenementen en bijeenkomsten, 13 maart 2020]]> Om het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen te kunnen handhaven is per direct een regionale noodverordening van kracht gegaan. Deze noodverordening is geldig voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onze gemeente valt hieronder. Dit is een maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

U kunt hier kunt u de noodverordening inzien (PDF).

]]> 2020-03-13T14:15:30 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/noodverordening-afgelasten-evenementen-en-bijeenkomsten,-13-maart-2020
<![CDATA[2020]]> 2020-02-03T12:53:08 https://grave.nl/oud-nieuws/2020 <![CDATA[2019]]> 2019-02-19T10:54:06 https://grave.nl/oud-nieuws/2019 <![CDATA[Call ACCTTiVAte open voor MKB-ers met crossover innovaties]]> MKB-ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen tot 5 september van dit jaar voorstellen indienen voor ‘crossover innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace. Kijk hier voor meer informatie over Call ACCTTiVAte.

]]> 2017-06-19T09:10:38 https://grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/call-accttivate-open-voor-mkb-ers-met-crossover-innovaties
<![CDATA[Aandacht voor boerenbedrijf in 'Over de vloer bij de Boer']]> Onder aanvoering van FoodInspiration is op 12 juni 2017 'Over de vloer bij de Boer' van start gegaan. Deze nieuwe campagne zet de spotlights op de agrarische sector. Boerenbedrijven maken op hun beurt kans op een complete make-over van hun winkel via de actie Pimp My Farmshop. Winkels kunnen tot 1 augustus 2017 worden aangemeld. Kijk hier voor meer informatie over 'Over de vloer bij de Boer'.

]]> 2017-06-19T09:05:39 https://grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/aandacht-voor-boerenbedrijf-in-over-de-vloer-bij-de-boer
<![CDATA[Werkzaamheden Hoogeweg – Generaal de Bonsweg]]> De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden op de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg in Grave. Het betreft het gedeelte vanaf de gemeentegrens met Mill en Sint Hubert nabij de Campagnelaan tot aan de Steegschenhofscheweg.

Wat gaat er precies gebeuren

De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de oude deklaag en het repareren van slechte stukken in de onderlaag. Vervolgens wordt er over de gehele lengte een stalen wapening op het wegdek aangebracht, waarna er twee lagen asfalt aangebracht worden. Daarnaast worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de goten en straatkolken, worden inritten opnieuw gestraat en worden de wegmarkeringen aangebracht. Tenslotte worden de bermen aangevuld en afgewerkt.

Verkeerskundige aanpassingen

De Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg worden gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden duurzaam veilig ingericht. Kruispuntplateaus worden aangelegd om het verkeer af te remmen, te weten op de kruisingen Hoogeweg - Boltsbroekweg, Hoogeweg – Schrijfakkerweg en Hoogeweg - Campagnelaan. De kruisingen en de weg worden voorzien van de juiste wegmarkering.

Planning

De wegwerkzaamheden starten op zaterdag 1 juli 2017 om circa 7.00 uur en zijn gereed op maandag 10 juli 2017 om circa 06.00 uur. De aannemer werkt daarbij dag en nacht door om de benodigde afsluiting zo kort mogelijk te houden. Hierdoor is de benodigde afsluiting circa twee weken korter ten opzichte van een reguliere uitvoeringswijze waarbij er alleen tijdens werkdagen en daguren gewerkt wordt.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden worden de Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is voor deze werkzaamheden een omleidingsroute noodzakelijk. Het doorgaand verkeer tussen Mill en Grave wordt omgeleid via de N264, N277 en N324. Ook het lokale verkeer van en naar Escharen wordt omgeleid via de N324 en de Stoofweg. Ten behoeve van de bereikbaarheid van onder andere de Brouwketel, sportvelden, campings etcetera is een lokale omleidingsroute ingesteld over de Steegschenhofscheweg en de Kranenhofscheweg. Daarvoor wordt tijdelijk de Kranenhofscheweg opgesteld voor autoverkeer en worden de hekwerken halverwege tijdelijk verwijderd. De kruising Kranenhofscheweg - Beerschemaasweg blijft gedurende de werkzaamheden open voor het verkeer.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de vrijliggende fietspaden langs de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg.

Hier kunt u een kaartje met de omleidingsroutes (PDF) bekijken.

Bus Arriva

Tijdens de werkzaamheden zal de bus van Arriva lijn 92 tussen Grave-Gennep op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli niet rijden. De rest van de tijd zal de bus zijn normale dienstregeling kunnen volgen. Om de actuele situatie bij te kunnen houden kunt u meer informatie vinden op www.arriva.nl 

Vragen

Aanwonenden en belanghebbenden worden nog nader geïnformeerd middels een brief met betrekking tot de afsluiting, bereikbaarheid en contactgegevens van de aannemer. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem u gerust contact op met de heer T. Bronsema of de heer T. Grisel van de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0486-477277 of via wegen@cgm.nl.

]]> 2017-06-16T10:36:48 https://grave.nl/werkzaamheden-hoogeweg-generaal-de-bonsweg