<![CDATA[Inzamelactie taxussnoeisel eindigt 23 augustus 2019]]> De jaarlijkse inzamelactie van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi eindigt op 23 augustus. Na die datum neemt de hoeveelheid werkzame basisgrondstof in de taxusnaalden, waarmee chemotherapieën worden gemaakt, af. Dat betekent dat u uw taxussnoeisel t/m donderdag 22 augustus aan kunt melden.

Op dit moment zijn al meer dan 2.050 chemotherapieën gerealiseerd door het ophalen van het taxussnoeisel. “We hebben dit jaar een vliegende start gehad, desondanks is uw taxussnoeisel nog steeds meer dan welkom. We hopen na afloop van de inzamelperiode ook daadwerkelijk te kunnen vertellen dat we meer snoeisel hebben opgehaald dan we vooraf hadden durven dromen”, zoals Werner Neelen het zo mooi zegt.

Maak een afspraak vóór 23 augustus 2019

Een ophaalverzoek dient u in via www.taxustaxi.nl/afspraak. Dat kan dit jaar nog t/m donderdag 22 augustus 2019. Op de website vindt u ook de uitgiftepunten van de Taxus Taxi Tas.

Voor meer informatie

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en Stichting Taxus Taxi vindt u op www.taxustaxi.nl of op Facebook, www.facebook.com/taxustaxi

Informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-08-15T12:07:51 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/inzamelactie-taxussnoeisel-eindigt-23-augustus-2019
<![CDATA[Indië-herdenking in Grave, speech burgemeester Roolvink]]> Op woensdag 14 augustus 2019 organiseerde het Platform Indië-herdenking in Grave de beëindiging van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, 74 jaar geleden. De herdenking werd door de gemeente Grave ondersteund.

Burgemeester Roolvink hield ter gelegenheid van deze herdenking een speech. Deze speech kunt u hier teruglezen (PDF).

]]> 2019-08-15T11:30:32 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/indie-herdenking-in-grave,-speech-burgemeester-roolvink
<![CDATA[Proefsleuven voormalig Visioterrein]]> Op maandag 19 augustus 2019 wordt begonnen met het graven van proefsleuven op diverse locaties op het voormalige Visioterrein. Het gaat daarbij om een archeologische verkenning naar wat en waar er precies in de bodem zit.

Geofysisch onderzoek

Eerder dit jaar is door het bureau ArcheoPro uit Eijsden al een geofysisch onderzoek uitgevoerd. Met een dergelijk onderzoek kan – zonder dat er gegraven wordt – onder andere de grondweerstand worden gemeten. Daaruit valt af te leiden of er vroeger bijvoorbeeld een waterloop lag of dat er ooit bebouwing stond. Ook kunnen voorwerpen worden getraceerd en kunnen ondergrondse structuren in beeld worden gebracht. Een geofysisch onderzoek wordt vaak gebruikt als eerste verkenning. Met zo’n verkenning kan ook beter bepaald worden waar graven de meeste kans oplevert om te ontdekken wat en waar er precies in de bodem zit.

Proefsleuven

Op basis van het bestuderen van oude kaarten en het geofysisch onderzoek, worden er nu verspreid over het terrein acht proefsleuven gegraven van ieder 30 meter lang en vier meter breed. In totaal wordt dus zo’n 960 meter2 ontgraven. Het graven begint op maandag 19 augustus 2019 en zal ongeveer een week duren. Daarna duurt het nog enkele weken voordat de graafresultaten geïnterpreteerd zijn en verwerkt in een rapportage. Het doel van het graven van proefsleuven is om vast te stellen of er nog resten van muren of funderingen van vestingwerken aanwezig zijn. Maar ook wil de gemeente de locatie van de historische vestingwerken, zoals muren, wallen, grachten en een poort, zo precies mogelijk in beeld brengen. Het werk wordt – in opdracht van de gemeente – uitgevoerd onder toezicht van The Missing Link, adviesbureau voor erfgoed en ruimte uit Utrecht.

Visioterrein

Het Visioterrein is vernoemd naar de voormalige eigenaar en gebruiker van het terrein: Koninklijke Visio; onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking. Veranderende inzichten op het gebied van dit onderwijs maakte dat het voormalige internaatsgebouw werd gesloopt. De school heeft zich teruggetrokken op het oostelijk deel van het terrein waarnaast inmiddels ook de Brede School Grave – Oost is gebouwd. Wat de gemeente, als nieuwe eigenaar, met het terrein gaat doen, is nog niet bekend. Onder het mom van ‘de grond van de buurman kun je maar één keer kopen’ kocht de gemeente het terrein in 2015 aan. De gemeente wil over de herontwikkeling van dit gebied, dat ongeveer net zo groot is als de gehele binnenstad, zelf de regie kunnen voeren. Wat er met het terrein gaat gebeuren, is nog niet bekend maar te denken valt aan een gedeeltelijke ontwikkeling tot parkachtige omgeving met historische boomgaard. Ook kan een gedeelte worden benut voor de aanleg van een parkeerterrein om de parkeerdruk uit de binnenstad op te vangen. Ook wordt gedacht om de vestingwerken weer (gedeeltelijk) zichtbaar te maken en de binnenstad via de Hampoort en nog aan te leggen brug (wandelen/fietsen) te verbinden met de Stoof. Maar welke ontwikkeling dan ook plaats gaat vinden, de gemeente vindt het van belang om eerst te weten wat er in de ondergrond zit. Het proefsleuvenonderzoek richt zich daarop.

]]> 2019-08-14T15:43:44 https://grave.nl/proefsleuven-voormalig-visioterrein
<![CDATA[Sjors Sportief en Sjors Creatief weer van start in Grave]]>

Alle kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente Grave ontvangen volgende week weer het Sjors Sportief/Creatief boekje. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met één of meerdere activiteiten. Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in onze gemeente! Vorig schooljaar schreven zich maar liefst 800(!) kinderen in, wat een succes! Sjors is enorm populair onder de basisschooljeugd.

Uitproberen

Op deze manier hoeven leerlingen niet direct lid te worden van een vereniging, maar maken ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn. Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 schrijven zich vanaf 28 augustus in voor activiteiten via www.sjorssportief.nl.

Voldoende keus voor sportievelingen en crea-bea’s

Kinderen uit de gemeente Grave kunnen kennismaken met meer dan 50 activiteiten zoals atletiek, badminton, dansen, lasergamen, paardrijden, turnen, scouting en tennis. Ook aan de creatievelingen is gedacht, denk hierbij aan muziek maken, tekenen en schilderen, taartjes maken en knutselen. Kortom keus genoeg! Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen. Inschrijven kan het hele schooljaar door.

Gemeentelijk sport- en cultuurbeleid

Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van het gemeentelijk sport- en cultuurbeleid. Sjors Sportief & Sjors Creatief zijn instrumenten die de gemeente Grave hiervoor inzet. Deze formule heeft zich inmiddels in meer dan 100 gemeenten bewezen. Het geeft ieder kind de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de activiteiten deel te nemen.

Meer informatie

Voor meer informatie neem alvast een kijkje op de website www.sjorssportief.nl. Of stuur een e-mail naar info@sjorssportief.nl

]]> 2019-08-13T14:23:27 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sjors-sportief-en-sjors-creatief-weer-van-start-in-grave
<![CDATA[Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal]]>

De mooiste foto´s winnen

De Euregio Rijn-Waal is dit jaar weer op zoek naar creatieve fotografen die mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is dit jaar “Blik over de grens” en de wedstrijd staat open voor alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal.

Mooiste plek

Voor een succesvolle deelname is het belangrijk dat de foto´s betrekking hebben op het thema. Dit jaar vragen wij alle hobbyfotografen om de voor hen mooiste plek in het nabije buurland vast te leggen. Denk aan een bijzonder gebouw, een mooie stad of dorp of een natuurgebied, dat kenmerkend is voor de grensstreek en voor de Euregio Rijn-Waal.

Inzenden

Iedere deelnemer kan maximaal drie foto’s inzenden. Deze dienen digitaal óf afgedrukt (minimaal formaat 13 x 18 cm) te worden ingezonden en moeten voorzien zijn van titel, plaats van opname, naam, telefoonnummer en e-mail adres van de fotograaf. De foto´s kunnen tot 1 oktober 2019 digitaal naar info@euregio.org of in een gesloten enveloppe onder vermelding van “Fotowedstrijd” ingestuurd worden naar Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg.

Beoordeling

Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal kiest dit jaren samen met het brede publiek de mooiste foto’s. De winnaars krijgen begin december bericht en worden op 16 december 2019 tijdens de eindejaarsbijeenkomst gehuldigd. De twee mooiste inzendingen uit Nederland en die uit Duitsland worden bovendien met een geldprijzen van respectievelijk 200 en 100 euro beloond. Over de uitslag van de fotowedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Gebruikersrecht

Voor alle ingeleverde foto´s verkrijgt de Euregio Rijn-Waal de gebruikersrechten onder naamsvermelding van de fotograaf. De ingeleverde foto´s worden eigendom van de Euregio Rijn-Waal.

Informatie

Alle informatie over de fotowedstrijd kunt u nalezen op www.euregio.org.

]]> 2019-08-13T08:59:00 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/fotowedstrijd-euregio-rijn-waal
<![CDATA[Weer naar school]]> Het waren zes heerlijke, warme vakantieweken. Volgende week gaat de Brabantse jeugd weer naar school. Dan is het weer oppassen geblazen in het verkeer!

Het wordt weer drukker op de weg. Even wennen zo na de rust van de vakantie, dus houd daar rekening mee. Pas uw snelheid aan en wees alert op de eventuele onverwachte bewegingen van de jonge fietsers.

Tips voor scholieren

Voor het eerst weer naar (een nieuwe) school? Let goed op, je moet vaak langer fietsen en de weg kan gevaarlijk zijn. Fiets je in een groep? Blijf dan 2 aan 2 fietsen. Is de weg extra smal, fiets dan áchter elkaar. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor je vriend(in) die naast je fietst! Tenslotte: blijf uit de dode hoek van bus of vrachtwagen. Dat betekent dat je minstens 3 meter rechts er áchter moet fietsen. Dáár kan de chauffeur je zien.

(Groot-)ouders: tips voor uw scholier

Gaat uw (klein)kind voor het eerst naar de middelbare school? Een grote stap! Niet alleen wordt het wennen op de nieuwe school, maar ook aan de nieuwe fietsroute. Tip: fiets de route minstens één keertje samen. Let op de gevaarlijke punten onderweg, zoals gelijkwaardige kruisingen en drukke wegen. Denk ook aan zaken als de aanwezigheid van scooters op het fietspad. Zijn er meerdere wegen mogelijk naar school? Kies dan samen de veiligste. Bijvoorbeeld de route met de meeste fietspaden en fietsoversteekplaatsen.

Een fijn en veilig schooljaar!

]]> 2019-08-12T15:07:32 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/weer-naar-school
<![CDATA[Bekendmaking woningsluiting]]> In de woning aan de Burgemeester Raijmakerslaan 204 te Grave zijn voorwerpen en materialen ten behoeve van een professionele bedrijfsmatige hennepkwekerij geconstateerd. Dit is in strijd met artikel 3 en 11a  Opiumwet. De burgemeester van de gemeente Grave maakt op grond van artikel 13b van de Opiumwet van zijn bevoegdheid gebruik om het pand aan de Burgemeester Raijmakerslaan 204 te Grave te sluiten. Het pand is gesloten op maandag 12 augustus 2019 voor een periode van drie maanden.

]]> 2019-08-12T13:51:13 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bekendmaking-woningsluiting
<![CDATA[WhatsApp Buurtpreventie]]> Kom zelf in actie om de veiligheid in uw buurt te vergroten! Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van een Buurtpreventie WhatsApp-groep. Doel van een Buurtpreventie WhatsApp-groep is om verdachte situaties/personen en belangrijke zaken met betrekking tot veiligheid in uw buurt direct te melden en te delen met omwonenden. Op deze manier zal de oplettendheid/waakzaamheid van een ieder toenemen en kunnen we samen (het gevoel van) de veiligheid vergroten en verdachte situaties in de buurt snel delen.

Inmiddels zijn er al veel Buurtpreventie WhatsApp-groepen in de gemeente actief, maar nog niet elke buurt/wijk heeft er een. Voor meer informatie kunt u de website www.wabp.nl raadplegen.

Wilt u zelf een Buurtpreventie WhatsApp-groep opstarten? Kijk dan ook op de website www.wabp.nl en meldt uw groep aan. Op deze manier kunt u zien waar Buurtpreventie WhatsApp-groepen actief zijn.

Heeft u al een Buurtpreventie WhatsApp-groep? Registreer deze dan op www.wabp.nl.

]]> 2019-08-12T13:37:58 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/whatsapp-buurtpreventie
<![CDATA[Nieuwe ronde subsidieregeling 'Brabant geeft Energie']]> Vanaf 1 augustus 2019 opent de 3e ronde van de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’. De provincie is op zoek naar projecten die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen. Deze subsidieronde loopt 1 augustus tot en met 19 september 2019.

Lees hier meer over de subsidieregeling 'Brabant geeft Energie'.

]]> 2019-08-05T14:57:41 https://grave.nl/economisch-nieuws/nieuwe-ronde-subsidieregeling-brabant-geeft-energie
<![CDATA[Uitnodiging Indië-herdenking in Grave]]> Het Platform Indië-herdenking in Grave organiseert op woensdag 14 augustus 2019 een herdenking ter gelegenheid van de beëindiging van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, 74 jaar geleden. De gemeente Grave ondersteunt deze herdenking. Belangstellenden zijn van harte welkom. Plaats: Torenplein, centrum Grave. Aanvang 19.00 uur

Platform Indië-herdenking

Nederland is bevrijd op 5 mei 1945. Dat wordt jaarlijks herdacht en gevierd op 4 en 5 mei. In Nederlands-Indië is op 5 mei 1945 echter nog geen sprake van een bevrijding. De Japanse overheersing drukt nog tot 15 augustus 1945 op alle inwoners, Nederlands of inheems. Op die dag komt pas officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden. De geschiedenis van mensen met een Indische (oorlogs)achtergrond is zó anders verlopen, dat de jaarlijkse activiteiten op 4 en 5 mei niet genoeg bij de behoeften van deze inwoners blijken aan te sluiten. Het Platform Indië-herdenking in Grave wil met dit programma de aspecten van herdenken en gedenken vormgeven voor juist deze groep Indische Nederlanders.

Programma

(Vanaf) 18.30 uur: Ontvangst Torenplein bij de herdenkingsplaquette voor de gevallen inwoners
19.00 uur Welkomstwoord door Willem van den Berg van het Platform Indië-herdenking in Grave
19.10 uur Toespraak burgemeester Roolvink
19.15 uur Spelen “Last Post”’ en twee minuten stilte
19.20 uur Gedicht door Charley Woesthoff
19.25 uur Bloemlegging door het college en het Platform Indië-herdenking in Grave
19.35 uur Verhaal van Gravenaren in Nederlands-Indië door Rob Reinewald
19.45 uur Ten gehore brengen van twee coupletten van het “Wilhelmus”
19.50 uur Afsluiting met een klein defilé langs de plaquette

Het programma wordt ondersteund met Indische muziek.

]]> 2019-08-02T11:19:07 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/uitnodiging-indie-herdenking-in-grave
<![CDATA[Nieuwe ronde subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’]]> Vanaf 1 augustus 2019 opent de derde ronde van de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’. De provincie is op zoek naar projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de projecten innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn en moeten er meerdere partijen actief betrokken zijn.

Subsidie aanvragen

Deze subsidieronde loopt van 1 augustus tot en met 19 september 2019. Het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor deze tender is € 1.000.000. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een bijdrage van maximaal € 124.999. De subsidie wordt alleen toegekend als er geen sprake is van een andere subsidie vanuit een provinciale subsidieregeling. Zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke personen kunnen aanvragen indienen bij het subsidiebureau van de provincie. Let op dat u tijdig indient: aanvragen die eerder of later worden ingediend vallen buiten de boot.

Informatie

Kijk voor meer informatie of aanvragen www.brabant.nl.

Advies

De Stichting 'Brabant Geeft Energie' kan u adviseren. Stel uw vraag via www.brabantgeeftenergie.nl

]]> 2019-08-01T15:46:28 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/nieuwe-ronde-subsidieregeling-brabant-geeft-energie
<![CDATA[De ouderenadviseurs komen graag naar u toe deze zomer]]>

Wist u dat er in Grave, Escharen, Gassel en Velp vrijwilligers zijn die u graag adviseren, informeren en ondersteunen zodat u zo prettig mogelijk thuis kan blijven wonen? Deze vrijwilligers heten ouderenadviseurs en vallen onder de vrijwilligersorganisatie Welzijn Ouderen Grave. De ouderenadviseurs komen graag bij u langs om hun hulp aan te bieden.

Huisbezoek

Het gesprek met een ouderenadviseur is geheel vrijblijvend en gratis. U bepaalt zelf wat u met de geboden hulp of informatie doet. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met wat u samen bespreekt. Dit wordt niet gedeeld met de gemeente of andere instanties.

Wel/geen belangstelling

Vanwege de aangescherpte privacyregels (AVG) verstrekt de gemeente niet langer de adressen van 75-plussers aan Welzijn Ouderen Grave zonder de uitdrukkelijke toestemming van die personen zelf. De gemeente gaat ouderen per brief vragen om toestemming. Na het ontvangen van de toestemming nemen de ouderenadviseurs contact op.

Onmisbare schakel

Wethouder Rick Joosten: “Als gemeente ondersteunen wij het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen Grave en de ouderenadviseurs van harte. Zij zijn een onmisbare schakel in het ondersteunen van ouderen en het voorkomen van (grotere) problemen in de thuissituatie. Ik hoop dan ook dat alle ouderen positief zullen reageren op de vraag om toestemming.”

Contact

De eerste brieven met toestemmingsverzoeken worden deze of volgende week bezorgd bij alle 75-jarigen in de gemeente Grave. Wilt u zelf contact opnemen met een ouderenadviseur, dan kunt u hen bereiken via Welzijn Ouderen Grave, op werkdagen van 9.30-12.30 uur op tel. 085-0202353, op bezoekadres Baronesstraat 74 of via info@welzijnouderengrave.nl

Ervaringsverhaal

“Twee dagen na een tweede herseninfarct kwam ik weer uit het ziekenhuis. Het praten ging traag en concentreren was moeilijk. Mijn zoon, die ver van mij vandaan woont, had als noodoplossing mijn bed beneden in de kamer gezet. Van bed schuifelend naar de wc of keuken lukte zo net. Via een kennis en Welzijn Ouderen Grave kwam ik in contact met een ouderenadviseur (ik wist niet dat die bestonden) en we maakten direct een afspraak voor een huisbezoek. Samen hebben we helder gekregen waarom welke hulp nodig was. We maakten een afspraak met een Wmo-consulent van de gemeente voor een telefonisch (keukentafel)gesprek op korte termijn. Met haar spraken we af dat ik een uur extra huishoudelijke hulp zou krijgen en ik kreeg een positief advies voor een traplift. Tot slot hebben we ook nog de mogelijkheden van de maaltijdservice besproken en heb ik een goede keus kunnen maken. Al met al is het inmiddels geregeld, inclusief de traplift, en ben ik zeer te spreken over de hulp van de ouderenadviseur en natuurlijk ook van de Wmo.”

]]> 2019-07-26T09:44:26 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/13270-de-ouderenadviseurs-komen-graag-naar-u-toe-deze-zomer
<![CDATA[Seed Capital - tender klimaat en energie]]> In de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2019 wordt een specifieke klimaat en energie tender geopend. U kunt een aanvraag indienen voor het opzetten van een investeringsfonds dat is gericht op klimaat- en energie technostarters.

Met het investeringsfonds investeert u in technostarters die producten, processen of diensten verkopen en leveren die zijn gebaseerd op een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie op het gebied van klimaat en energie. De start-ups moeten een substantiële bijdrage leveren aan de missies uit het Klimaatakkoord.

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl.

]]> 2019-07-23T09:24:15 https://grave.nl/economisch-nieuws/seed-capital-tender-klimaat-en-energie
<![CDATA[Nieuw: DEI+subsidie voor circulaire economie]]> Binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) opent een nieuw thema voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op circulaire economie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt hiervoor € 44 miljoen beschikbaar. U vraagt deze aan vanaf 1 augustus 2019.

Het thema Circulaire economie is een uitbreiding van het thema rond recycling en hergebruik van afval. Ook bijvoorbeeld het biobased grondstofgebruik in pilotprojecten valt nu onder dit nieuwe thema. Belangrijk is dat de projecten bijdragen aan CO2-reductie. Voorstellen op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen worden aangemoedigd en ook voorstellen van het mkb zijn meer dan welkom.

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl.

]]> 2019-07-23T09:22:52 https://grave.nl/economisch-nieuws/nieuw-dei-subsidie-voor-circulaire-economie
<![CDATA[SDE+ najaar 2019 opent op 29 oktober]]> Ook dit najaar wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) opengesteld. Voor deze ronde heeft de minister 5 miljard euro beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober 2019 (09.00 uur) tot donderdag 14 november 2019 (17.00 uur), verdeeld over 3 fases. Via het eLoket van RVO.nl kunt u vanaf dinsdag 29 oktober 2019 (9.00 uur), uw subsidieaanvraag indienen.

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl.

]]> 2019-07-23T09:19:19 https://grave.nl/economisch-nieuws/sde-najaar-2019-opent-op-29-oktober
<![CDATA[Fotowedstrijd nieuwe gemeentegids]]>

Over een paar maanden verschijnt de nieuwe gemeentegids voor Grave. Net als voorgaande jaren willen wij de gids niet alleen voor u maken, maar ook met u. Wij organiseren daarom weer een fotowedstrijd waarbij de winnende foto een plaats krijgt in de nieuwe gemeentegids 2019-2020.

Meedoen

Wilt u meedoen aan de fotowedstrijd, stuur dan vóór 1 september 2019 uw foto’s naar petra.vermeulen@cgm.nl met als onderwerp "Foto's gemeentegids Grave". Vermeld in de mail uw naam en adresgegevens en waar de foto gemaakt is.

Prijs

De winnende foto wordt afgebeeld op de voorpagina van de gemeentegids en beloond met een waardebon van € 50,-. De winnaar wordt eind september 2019 bekend gemaakt en krijgt schriftelijk bericht.

Waar moeten foto’s aan voldoen

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Petra Vermeulen, telefoon 0486-477277.

]]> 2019-07-22T00:00:00 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/fotowedstrijd-nieuwe-gemeentegid
<![CDATA[Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding]]> In Nederland heeft u het recht om u te kleden zoals u wilt, wat anderen daar ook van vinden. Maar in bepaalde situaties moeten mensen elkaar kunnen aankijken en herkennen. Per 1 augustus 2019 geldt in Nederland een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding op Rijksoverheid.nl

]]> 2019-07-18T00:00:00 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gedeeltelijk-verbod-gezichtsbedekkende-kleding
<![CDATA[Onthulling infopaneel agrarisch natuurbeheer]]> Langs de pelgrimsroute aan de Hertogswetering tussen Velp en Grave prijkt sinds vrijdag 5 juli 2019 een fraai informatiepaneel. De onthulling ervan trok veel belangstelling.

Vogelakker

Het was al een prachtig fiets-/wandelpad en dat is nu nog mooier geworden. Dit dankzij Louis Hermanussen, deelnemer aan het Agrarisch Natuur Beheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant). Hij zaaide een slordige twee kilometer in langs de Hertogswetering en de watergangen die erop uitkomen met een speciaal bloemenmengsel. Bovendien heeft hij in de directe omgeving ook nog eens ruim 7,5 hectare ingezaaid als ‘vogelakker’. Een ‘vogelakker’ bestaat voor 75% uit luzerne die geoogst wordt en 25% uit bloemen die het hele jaar blijven staan. Dat ziet er prachtig uit en is bovendien buitengewoon goed voor insecten en vogels. Kortom een enorme impuls voor de biodiversiteit! Herman Wijdeven, voorzitter van ANB Oost-Brabant, benadrukte dit tijdens de onthulling. ANB Oost-Brabant is de organisatie die contracten afsluit met boeren die aan agrarisch natuur beheer willen doen.

Gemeente Grave

Wethouder Ben Peters van de gemeente Grave gaf aan dat de gemeente erg blij is met dit soort initiatieven. En dat het belangrijk is dat er iets gebeurt voor de akker- en weidevogels. Deze prachtige vogels gaan al jaren in aantallen achteruit en veel soorten komen op de rode lijst te staan als er niets verandert.

Veel belangstelling voor Veldexcursie

Na de onthulling was er een veldexcursie langs de akkerranden met uitleg over de bloemenranden door Jan Ottens, veldmedewerker ANB Brabant. Hij wist de aanwezigen te boeien met zijn uitleg over de betekenis van de akkerranden. Ondanks de droogte staan de bloemen er prachtig bij: echte juweeltjes om te zien. Goed voor voedsel, schuilgelegenheid en de mogelijkheid om voort te planten voor veel dieren.

Steeds meer bloemrijke akkerranden

Bloemrijke akkerranden zijn nu op veel plaatsen te zien. Dit is goed voor vlinders, bijen en andere insecten. En na de bloei is het zaad weer uitermate goed voer voor veel vogels.

]]> 2019-07-12T11:18:14 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/onthulling-infopaneel-agrarisch-natuurbeheer
<![CDATA[Kom naar het ZZP-Boost Event]]> Talentontwikkeling ZZP'er in Noordoost Brabant heeft een gloednieuwe website ontwikkeld, www.zzpnobboost.nl. Het is een platform voor de zelfstandige professional in de regio Noordoost Brabant, waar de zzp'er geïnformeerd wordt over belangrijke ontwikkelingen rondom zelfstandig ondernemen. Ook staat daar informatie over de activiteiten voor ZZP’ers zoals het ZZP-BOOST Event op 12 september 2019 en onder andere een roadshow.

Meer informatie op zzpnobboost.nl.

]]> 2019-07-09T14:55:57 https://grave.nl/economisch-nieuws/kom-naar-het-zzp-boost-event
<![CDATA[Bedrijven investeren bijna 4,4 miljard euro in groene technieken]]> Het Nederlandse bedrijfsleven maakte in 2018 voor een recordbedrag van bijna € 4,4 miljard gebruik van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De bedrijven investeerden deze miljarden in vooruitstrevende milieuvriendelijke technieken.

Meer informatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

]]> 2019-07-09T13:15:24 https://grave.nl/economisch-nieuws/bedrijven-investeren-bijna-4,4-miljard-euro-in-groene-technieken
<![CDATA[Energie-audit EED via eLoket RVO.nl]]> Bio Energie Centrale Cuijk (BECC) gaat naast groene elektriciteit ook groene warmte leveren aan bedrijven op Industrieterrein Haven Cuijk. Voor de aanleg van een smart grid, een slim energienet, waarmee vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd, ontvangt BECC een subsidie van 300.000 euro uit het Smart Energy Link programma. De totale investering bedraagt meer dan 1 miljoen euro. Duynie, leverancier van diervoeding, wordt een van de afnemers van de lokaal geproduceerde groene energie. Het bedrijf realiseert hiervoor een nieuwe, gasloze fabriek op Industrieterrein Haven Cuijk.

Meer informatie op Rijksdienst voor Ondernemennd Nederland.

]]> 2019-07-09T13:09:43 https://grave.nl/economisch-nieuws/energie-audit-eed-via-eloket-rvo-nl
<![CDATA[Doe mee in de tweede ronde van MKB!dee]]> Bent u mkb’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee.

Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er. Zowel individuele als samenwerkende mkb’ers kunnen subsidie aanvragen. U kunt een aanvraag indienen tot 27 augustus 2019, 17.00 uur, via mijn.rvo.nl (eLoket).

Meer informatie op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

]]> 2019-07-09T13:01:33 https://grave.nl/economisch-nieuws/doe-mee-in-de-tweede-ronde-van-mkbdee
<![CDATA[Innovation Makers Agrifood zoekt uitdagende projecten voor Challenge]]> Ondernemers in de Agrifood sector, die zich met hun bedrijf richten op thema’s als Future Food, Hightech Farming en Food Value kunnen kosteloos deelnemen aan Innovation Makers Agrifood. Tijdens deze challenge kunnen bedrijven hun vraagstuk voorleggen aan creatieve studenten en start-ups.

De challenge duurt van september tot medio december 2019 en vindt plaats op verschillende locaties in Brabant. ‘We zoeken ondernemers in de agrifood sector, die een uitdagend project hebben binnen hun bedrijf en ondersteuning kunnen gebruiken om dit verder uit te werken. Zij kunnen zich tot 1 augustus 2019 kosteloos aanmelden bij ons’, zegt projectleider Paula Rijkens.

Meer informatie op ondernemersliftplus.

]]> 2019-07-09T12:57:50 https://grave.nl/economisch-nieuws/innovation-makers-agrifood-zoekt-uitdagende-projecten-voor-challenge
<![CDATA[Motiemarkt: Breng uw idee voor de gemeente Grave tot leven]]>

Heeft u een idee over hoe het anders kan in de gemeente Grave? Een idee om de gemeente nóg beter, aantrekkelijker, veiliger of socialer te maken? Kom dan op woensdagavond 25 september 2019 naar het stadhuis en presenteer uw idee aan de politiek tijdens de motiemarkt. Als uw idee wordt geadopteerd en tijdens de raadsvergadering op 5 november 2019 wordt overgenomen, kunt u uw idee daadwerkelijk tot leven brengen.

Op een creatieve manier inwoners en organisaties betrekken

De gemeenteraad van Grave wil op een creatieve manier inwoners en organisaties bij de besluitvorming van de gemeenteraad betrekken. Ook wil de gemeenteraad de kennis van de inwoners en organisaties beter benutten. Daarom organiseert de gemeenteraad op 25 september 2019 een motiemarkt. Dit naar voorbeeld van andere gemeenten die al meerdere malen een succesvolle markt hebben gehouden.

10.000 euro voor goede ideeën

De gemeenteraad heeft een bedrag van 10.000 euro ter beschikking gesteld voor goede ideeën. Tijdens de motiemarkt presenteren inwoners en organisaties hun ideeën aan de politiek. De raads- en commissieleden bezoeken de diverse marktkramen en gaan in gesprek. Spreekt een idee aan, dan kunnen politieke partijen dit idee adopteren. Samen met de initiatiefnemer(s) stellen ze dan in aanloop naar de raadsvergadering op 5 november 2019 een motie of amendement op die de politieke partij(-en) vervolgens indient. De gehele raad neemt vervolgens over het idee een besluit.

Aanmelden tot 15 september 2019

Heeft u of uw organisatie een idee hoe de gemeente Grave nóg beter, aantrekkelijker, veiliger of socialer wordt? Meld u zich dan voor 15 september 2019 aan. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de pagina Motiemarkt 25-09-2019. Ook vindt u hier meer informatie over de motiemarkt. Belangrijk is dat uw idee ten goede komt aan de Graafse samenleving en geen winstoogmerk heeft. Ideeën die in aanmerking komen voor subsidie worden niet in behandeling genomen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@grave.nl.

]]> 2019-07-02T09:29:08 https://grave.nl/breng-uw-idee-voor-de-gemeente-grave-tot-leven
<![CDATA[Spreekuren wethouders in de zomervakantie]]> Vanaf vrijdag 19 juli 2019 komen de spreekuren van de wethouders Anja Henisch, Ben Peters en Rick Joosten te vervallen in verband met het zomerreces.

Het eerstvolgende spreekuur van wethouder Ben Peters na het zomerreces is op vrijdag 30 augustus 2019 in het stadhuis van 10.00 tot 12.00 uur. (het spreekuur vindt plaats in de oneven weken op de vrijdagochtend).

Het eerstvolgende spreekuur van de wethouders Anja Henisch en Rick Joosten is op vrijdag 6 september 2019 in het historisch stadhuis van 10.00 tot 12.00 uur. (het spreekuur vindt plaats in de even weken op de vrijdagochtend)

Het laatste spreekuur voor het zomerreces van wethouder Ben Peters is op vrijdag 5 juli 2019 van 10.00 tot 12.00 uur in het stadhuis.

Het laatste spreekuur voor het zomerreces van wethouders Anja Henisch en Rick Joosten is op vrijdag 12 juli 2019 van 10.00 tot 12.00 uur in het stadhuis

]]> 2019-07-02T00:00:00 https://grave.nl/spreekuren-wethouders-in-de-zomervakantie
<![CDATA[Respijtzorg: noodzakelijk voor alle mantelzorgers]]> Centrum Mantelzorg Land van Cuijk adviseert goede zelfzorg. 

De zomer staat weer voor de deur! De vakantieplannen vliegen ons om de oren. Maar vakantie is niet altijd vanzelfsprekend. Mantelzorgers zijn vaak gebonden aan huis en aan hun dagelijkse zorgtaak. Toch is het ook voor mantelzorgers mogelijk om (kort) weg te gaan. Hoe? Door vervangende mantelzorg te regelen, ook wel respijtzorg genoemd.

Positief effect

Veel mantelzorgers voelen zich – in eerste instantie – bezwaard om een beroep te doen op respijtzorg. Het is voor geen enkele mantelzorger gemakkelijk om de persoonlijke zorg uit handen te geven. Maar het is ook bekend dat mantelzorgers regelmatig op hun tandvlees lopen. Er even tussenuit is een kans om nieuwe energie op te doen. Dat komt tenslotte ook de zorgvráger ten goede.

Vormen van respijtzorg

Respijtzorg kan zowel structureel geregeld worden, bijvoorbeeld op een vaste wekelijkse dag, of incidenteel, voor een korte vakantie.

Er zijn zowel vrijwilligers als professionals om in te schakelen. Een aanvraag voor een vrijwilliger neemt vaak meer tijd in beslag. Houd daar rekening mee!

Bij BLINK (blinkuit.nl) werken allemaal vrijwilligers en kun je aankloppen voor een maatje voor de zorgvrager. Zij kunnen bijvoorbeeld regelmatig samen koffie drinken of iets ondernemen. Maar ook als je een speelhulp of gastgezin zoekt voor je kind, ben je bij Blink aan het goede adres. Iemand die iets leuks doet met jouw kind, zodat je aan jezelf of je sociale leven toekomt.

Daarnaast zijn er zorgboerderijen waar zorgvragers terechtkunnen, en verschillende soorten dagopvang. Voor een weekend of een weekje zijn er logeerhuizen en zorghotels. Speciaal in de laatste levensfase biedt Hospice de Cocon in St. Anthonis de mogelijkheid voor een tijdelijke opname van maximaal drie weken. Hierdoor kunnen de naasten in de thuissituatie korte tijd worden ontlast. Je kunt in de terminale fase ook gespecialiseerde vrijwilligers inschakelen die thuis komen. Dat geeft jou even wat eigen tijd.

Kosten

Er zijn allerlei regelingen en vergoedingen. Afhankelijk van de situatie krijg je respijtzorg geheel of gedeeltelijk vergoed op basis van de verschillende zorgwetten (Jeugdwet, WLZ, Wmo). Daarnaast is vervangende zorg bij sommige zorgverzekeraars (gedeeltelijk) opgenomen in de aanvullende verzekering. Check dit tevoren bij je eigen verzekering en die van de zorgvrager.

Respijtzorg Land van Cuijk

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk streeft ernaar dat mantelzorgers hun zorgtaak goed volhouden en met voldoening uitvoeren. Heb je behoefte aan ontspanning en wat tijd voor jezelf? Neem contact op met Centrum Mantelzorg via 0485-846739 of via de website www.mantelzorglvc.nl. Samen kijken we wat het beste is voor jou in jouw situatie.

]]> 2019-07-01T12:04:24 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/respijtzorg-noodzakelijk-voor-alle-mantelzorgers
<![CDATA[Veteranendag in Grave op zaterdag 22 juni 2019]]>

Foto genomen tijdens de Veteranendag op 22 juni 2019 in Grave.

]]> 2019-06-24T14:49:46 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/veteranendag-in-grave-op-zaterdag-22-juni-2019
<![CDATA[Spectaculaire groei van multimodaliteit in Brabant]]> In 2018 is het aantal containers dat multimodaal werd overgeslagen (dus als onderdeel van ketenvervoer dat voor een deel bestaat uit vervoer over water of rail) spectaculair gestegen. Voor het eerst werd meer dan een miljoen TEU overgeslagen op de Brabantse terminals. Een toename ten opzichte van 2017 van 25,76%.

Lees hier het hele bericht

]]> 2019-05-29T09:13:38 https://grave.nl/economisch-nieuws/spectaculaire-groei-van-multimodaliteit-in-brabant
<![CDATA[‘Dynamic Borders’ ontmoet bedrijven uit de grensregio]]> Ruim 100 deelnemers waren maandag 20 mei 2019 aanwezig bij de internationale ondernemersbijeenkomst ‘Ondernemers voor Europa’ bij Airport Weeze. Daar kregen de deelnemers informatie over de belangrijkste (grensoverschrijdende) bedrijfsactiviteiten en het ‘ondernemen in de grensregio’

Lees hier meer over de bijeenkomst

]]> 2019-05-29T09:03:07 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Inwoners en Ondernemers/Cuijk onderneemt/Dynamic Borders ontmoet bedrijven uit de grensregio.jpg https://grave.nl/economisch-nieuws/dynamic-borders-ontmoet-bedrijven-uit-de-grensregio
<![CDATA[Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, op bezoek bij VMBO on Stage]]> Woensdag 16 mei 2019 vond het beroepenfeest “Land van Cuijk Maasduinen On Stage”. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland bezocht dit evenement.

Bekijk hier het filmpje

]]> 2019-05-29T08:58:27 https://grave.nl/economisch-nieuws/jacco-vonhof,-voorzitter-mkb-nederland,-op-bezoek-bij-vmbo-on-stage
<![CDATA[VAB impuls regeling verlengd tot eind 2019]]> De huidige voucherregeling VABIMPULS is verlengd tot eind 2019. De looptijd was aanvankelijk tot 1 april 2019. Tot nu toe maakten 275 eigenaren van (lege) stallen en veehouders in Brabant gebruik van de regeling.

Kijk hier voor meer informatie of aanvragen van een voucher.

]]> 2019-05-17T11:55:52 https://grave.nl/economisch-nieuws/vab-impuls-regeling-verlengd-tot-eind-2019
<![CDATA[Voucherregeling Samen tegen voedselverspilling in de keten]]> De voucherregeling van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling is gericht op het stimuleren van bedrijven om innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling of het tot waarden brengen van onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten toe te passen en zodoende bij te dragen aan het tegengaan van voedselverspilling. Binnen deze voucherregeling is de expertise van Wageningen Research en derde partijen in te zetten voor het uitvoeren van advies- en onderzoeksprojecten.

Lees meer over de voucherregeling.

]]> 2019-05-17T11:52:45 https://grave.nl/economisch-nieuws/voucherregeling-samen-tegen-voedselverspilling-in-de-keten
<![CDATA[Aanmelding Food100-lijst 2019 open]]> Tot en met 15 juni 2019 kunnen voedselveranderaars van vandaag en morgen zich aanmelden of aangemeld worden voor de Food100 lijst van 2019. Food100 is een dynamisch netwerk voor iedereen die zich dagelijks hard maakt voor een beter en duurzamer voedselsysteem.

Meer informatie over aanmelden Food100-lijst 2019.

]]> 2019-05-17T11:50:16 https://grave.nl/economisch-nieuws/aanmelding-food100-lijst-2019-open
<![CDATA[MBO Challenge Voedselverspilling in najaar van start]]> In september van dit jaar gaat een challenge voedselverspilling voor mbo-studenten van start. Alle mbo-opleidingen in Nederland die iets met voedsel te maken hebben, van Tuinbouw en Food tot Horeca en Logistiek, kunnen deelnemen. Aanmelden is nu al mogelijk.

Meer informatie over MBO Challenge Voedselverspilling 2019 .

]]> 2019-05-17T11:46:18 https://grave.nl/economisch-nieuws/mbo-challenge-voedselverspilling-in-najaar-van-start
<![CDATA[MKB Idee: subsidie voor investeren in personeel]]> Bent u MKB’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee. Heeft u ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Uw project moet zich richten op 1 van de volgende soorten investeringen:

Lees hier meer over het MKB Idee.

]]> 2019-05-17T11:42:51 https://grave.nl/economisch-nieuws/mkb-idee-subsidie-voor-investeren-in-personeel
<![CDATA[Sander Groenen aangesteld als kwartiermaker AgriFood Land van Cuijk]]> Het Land van Cuijk heeft een aanzienlijke ambitie op het gebied van AgriFood. Om deze ambitie te realiseren is behoefte aan meer centrale sturing en regie. Hoe dit precies vorm en inhoud moet krijgen, dat is de vraag waar Sander Groenen als kersverse kwartiermaker de komende maanden mee aan de slag gaat.

Lees hier het hele verhaal over Sander Groenen.

]]> 2019-05-17T11:39:28 https://grave.nl/economisch-nieuws/sander-groenen-aangesteld-als-kwartiermaker-agrifood-land-van-cuijk
<![CDATA[Ontbijtbijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid bij Hokamo in Cuijk]]> De arbeidsmarkt is flink in beweging en dat heeft impact op bedrijfsvoering en personeelsbeleid van organisaties. Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op deze veranderingen, is het belangrijk dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Hoe als werkgever hiermee om te gaan? Tijdens de ontbijtbijeenkomst georganiseerd door AgriFood Capital Werkt en VNO-NCW Brabant Zeeland op 20 mei 2019 komt u er meer over te weten.

Meld u hier aan voor de bijeenkomst

]]> 2019-05-17T11:33:44 https://grave.nl/economisch-nieuws/ontbijtbijeenkomst-duurzame-inzetbaarheid-bij-hokamo-in-cuijk
<![CDATA[Beheersing eikenprocessierups 2019]]> Om de overlast in het komende seizoen zoveel mogelijk te beperken, onderneemt de gemeente Grave actie. In dit bericht leest u welke gevaren de eikenprocessierups voor u en uw (huis) dieren op kunnen leveren en welk beheer de gemeenten voeren.

Overlast van de rups

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken leeft. Nog voor het uitkomen van de bladknoppen, komen kleine rupsen uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de ontwikkeling van rups tot vlinder ontstaan er op iedere rups ongeveer 700.000 microscopisch kleine brandharen, welke overlast kunnen veroorzaken.

Gezondheidsklachten

De brandharen die op de rupsen en in de nesten zitten, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Bij aanraking van de brandharen, kunnen allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. De reacties lopen sterk uiteen.

Meer informatie

Kijk op de website van GGD Brabant voor meer informatie over de eikenprocessierups.

Beheersing

We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, start het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Vanaf week 17/18 wordt 24 uur per dag met een biologisch middel gespoten door Engelen Groen uit Uden. U ervaart hier wellicht enige geluidsoverlast van waarvoor wij uw begrip vragen.

We behandelen de eikenbomen aan drukke fiets/wandelroutes inclusief de Vierdaagse route, publiek drukke pleinen, speelplaatsen/schoolterreinen en daar waar eiken gesnoeid worden. Maar alleen op gemeentelijke eigendommen.

Veilig middel

Het biologische preparaat waarmee gespoten wordt is veilig, maar in verband met het irriterende karakter van het middel raden wij u aan om zich niet in de nevel te begeven en dieren niet onder bomen te laten lopen tijdens spuitwerkzaamheden.

Wanneer melden

Ziet u een nest in de openbare ruimte meld deze dan via de fixi app onder het kopje "Eikenprocessierups" zodat wij een goed beeld krijgen waar de nesten allemaal zitten. Het betekent dan niet dat alle nesten worden verwijderd dit is afhankelijk van de locatie.

]]> 2019-04-18T13:14:50 https://grave.nl/beheersing-eikenprocessierups-2019
<![CDATA[Sympany haalt textiel aan huis op]]> Waar staan de textielcontainers

Twee keer per jaar zamelt Sympany gratis textiel aan huis in. De rest van het jaar kunt u uw textiel kwijt in de textielcontainer bij u in de buurt. Op de milieustraat in Haps en de minimilieustraat in Boekel staan ook textielcontainers. Ook hier kunt u uw textiel gratis in kwijt.

Wat is textiel

Textiel is niet alleen die fijne zomerjurk die op is of dat spijkerjasje dat uit de mode is. Textiel is alles wat is gemaakt van stof en is geweven of gebreid. Dus ook badlakens, een vaatdoekje, kussenhoezen en gordijnen. Niet alleen wat nog gedragen kan worden, maar ook wat kapot en versleten is. Naast textiel zijn ook schoenen/laarzen, accessoires (riemen, tassen, hoeden/petten) en knuffels welkom.

Textiel naar de kringloop

Textiel dat voor hergebruik geschikt is, kunt u ook gratis inleveren bij de kringloopwinkels van Stichting Actief. Kijk voor openingstijden op www.afvalaanbieden.nl/kringloopwinkels.

Wat mag NIET in de textielcontainers

Wat niet tot textiel behoort, zijn matrassen, tapijten, kussens, vloerbedekking en ernstig vervuild of nat textiel.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

 

]]> 2019-04-18T11:54:36 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sympany-haalt-textiel-aan-huis-op
<![CDATA[Natuurvriendelijke herinrichting Maasoever bij Grave en monding Gasseltse Loop]]> In de periode maart-november werkt aannemer Martens en Van Oord in opdracht van Rijkswaterstaat aan het natuurvriendelijk maken van in totaal 10 km Maasoever tussen Kessel en Alphen. Een van de werklocaties is het oevertraject Grave. Ook worden 7 Maasbeekmondingen heringericht, waaronder die van de Gasseltse Loop. Dat gebeurt volgens de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit. De KRW-maatregelen lopen nog door tot en met 2027.

Oevertraject

Op alle oevertrajecten wordt de stenen bestorting tot 1 meter onder de waterlijn verwijderd. Bij Grave gebeurt dit over een lengte van 1,8 km. Dit traject sluit direct aan op de eerder al ‘ontsteende’ oever De Maaskampen. Ook de monding van de Gasseltse Loop wordt ontdaan van stenen. Hierdoor krijgen natuurlijke processen als afkalving en aanzanding weer de ruimte en ontstaat er gaandeweg een oever met ondiep water en rivierstrandjes. Dat is een aantrekkelijkere leefomgeving voor waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes (macrofauna) die horen in de Maas.

Werkzaamheden

Martens en Van Oord werkt tot november de verschillende locaties af. Wanneer een oever of beekmonding aan de beurt is, hangt af van de planning van de aannemer. De werkzaamheden vinden direct aan de waterkant plaats – buiten het vaarwater – en brengen naar verwachting niet of nauwelijks hinder met zich mee. Wel kan de oever of uiterwaard tijdens de werkzaamheden voor de veiligheid tijdelijk zijn afgesloten. Weghalen van bestorting duurt meestal enkele dagen. Transport van vrijgekomen bestortingsmateriaal en grond vindt hoofdzakelijk over water plaats. Kleinere hoeveelheden worden eventueel over de weg afgevoerd. De mogelijkheid bestaat dat de verwijderde bestorting na het ontstenen tijdelijk opgehoopt in de ondiepe oeverzone blijft liggen. Dit wordt dan later per schip afgevoerd om het aantal transporten beperkt te houden. Omdat dit materiaal buiten het vaarwater ligt, heeft de scheepvaart er geen last van. Waar nodig plaatst de aannemer nieuwe radarbakens langs de Maas om het vaarwater te markeren.

Europese afspraken

Zorgdragen voor een goede ecologische waterkwaliteit is een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat geldt voor alle oppervlaktewateren en dus ook de Maas. De Maas kreeg de afgelopen 150 jaar een sterk kanaalachtig karakter door het bouwen van stuwen, afsnijden van meanders en met steen vastleggen van de oevers. Dat bleek niet gunstig voor het waterleven. Rijkswaterstaat voert daarom in samenwerking met andere partijen langs de gehele rivier ecologische herstelmaatregelen uit. Als onderdeel daarvan zijn in de gemeente Grave eerder al de oevertrajecten De Maaskampen en Lage Wijth heringericht.

De KRW-opgave loopt nog door tot en met 2027. Ingenieursbureau Arcadis voert de komende jaren in opdracht van Rijkswaterstaat de planstudie uit voor de resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaard­vergravingen en diverse beekmondingen. Het werkgebied loopt van Eijsden in Zuid-Limburg tot aan de A27 bij Keizersveer. De maatregelen die uitvoerbaar zijn worden telkens gebundeld in werkpakketten en vervolgens door Rijkswaterstaat op de markt gezet.

Meer weten

Kijk op www.rws.nl/maasoevers of bel gratis met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Bijlagen

Bekijk hier de kaartjes (PDF) met de herinrichtings plannen.

]]> 2019-04-05T10:46:25 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/natuurvriendelijke-herinrichting-maasoever-bij-grave-en-monding-gasseltse-loop
<![CDATA[Subsidiemogelijkheid projecten "75 Jaar Vrijheid"]]> Dit jaar, 75 jaar geleden, begon de bevrijding van Nederland. En in 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. In de Euregio Rijn-Waal worden in 2019 en 2020 diverse herdenkingsbijeenkomsten en bevrijdingsactiviteiten georganiseerd, waaronder diverse gezamenlijke Nederlands-Duitse activiteiten.

Samenwerking bevorderen

Van deze, grensoverschrijdende samenwerking, gaat een belangrijk signaal uit. Om die samenwerking te bevorderen heeft het Dagelijks Bestuur van de Euregio besloten om grensoverschrijdende activiteiten in het kader van “75 jaar vrijheid” met voorrang te ondersteunen. Ook kunnen deze projecten een extra financiële bijdrage aanvragen. Hiervoor stelt de Euregio Rijn-Waal beide jaren 40.000 Euro beschikbaar. Activiteiten die in het kader van “75 jaar vrijheid” worden georganiseerd en waarbij een Duitse deelname uit het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal is betrokken, kunnen aanspraak maken op deze regeling.

Informatie

Voor meer informatie, de voorwaarden waaraan een herdenkingsbijeenkomst of bevrijdingsfestiviteit project moet voldoen en voor een aanvraagformulier kunt u terecht op https://www.euregio.org/peopletopeople.

Activiteiten aanmelden

Alle euregionale activiteiten die in het kader van “75 jaar vrijheid” worden georganiseerd, zijn online te vinden op de facebookpagina “Euregio Rijn-Waal - 75 jaar vrijheid” (www.facebook.com/euregiokalender). Bijeenkomsten kunnen aangemeld worden door een e-mail te sturen naar communicatie@euregio.org. Dit geldt ook voor activiteiten van verenigingen, organisaties en scholen binnen de gemeente, die geen grensoverschrijdend karakter hebben.

]]> 2019-02-21T14:24:23 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/subsidiemogelijkheid-projecten-75-jaar-vrijheid
<![CDATA[Inzamelen kerstbomen op zaterdag 12 januari 2019]]> Op zaterdag 12 januari 2019 mag u uw kerstboom aan de straat zetten. Er wordt een aparte ronde gereden voor deze inzameling.

Aanbieden van de kerstboom

Zorg ervoor:

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2018-12-17T10:21:55 https://grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/inzamelen-kerstbomen-op-zaterdag-12-januari-2019
<![CDATA[Aanmelden nieuwsbrief]]> Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Economisch nieuws Grave.

]]> 2017-10-13T11:58:19 https://grave.nl/economisch-nieuws/aanmelden-nieuwsbrief
<![CDATA[Call ACCTTiVAte open voor MKB-ers met crossover innovaties]]> MKB-ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen tot 5 september van dit jaar voorstellen indienen voor ‘crossover innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace. Kijk hier voor meer informatie over Call ACCTTiVAte.

]]> 2017-06-19T09:10:38 https://grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/call-accttivate-open-voor-mkb-ers-met-crossover-innovaties
<![CDATA[Aandacht voor boerenbedrijf in 'Over de vloer bij de Boer']]> Onder aanvoering van FoodInspiration is op 12 juni 2017 'Over de vloer bij de Boer' van start gegaan. Deze nieuwe campagne zet de spotlights op de agrarische sector. Boerenbedrijven maken op hun beurt kans op een complete make-over van hun winkel via de actie Pimp My Farmshop. Winkels kunnen tot 1 augustus 2017 worden aangemeld. Kijk hier voor meer informatie over 'Over de vloer bij de Boer'.

]]> 2017-06-19T09:05:39 https://grave.nl/economisch-nieuws/oud-nieuws/aandacht-voor-boerenbedrijf-in-over-de-vloer-bij-de-boer
<![CDATA[Werkzaamheden Hoogeweg – Generaal de Bonsweg]]> De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden op de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg in Grave. Het betreft het gedeelte vanaf de gemeentegrens met Mill en Sint Hubert nabij de Campagnelaan tot aan de Steegschenhofscheweg.

Wat gaat er precies gebeuren

De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de oude deklaag en het repareren van slechte stukken in de onderlaag. Vervolgens wordt er over de gehele lengte een stalen wapening op het wegdek aangebracht, waarna er twee lagen asfalt aangebracht worden. Daarnaast worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de goten en straatkolken, worden inritten opnieuw gestraat en worden de wegmarkeringen aangebracht. Tenslotte worden de bermen aangevuld en afgewerkt.

Verkeerskundige aanpassingen

De Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg worden gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden duurzaam veilig ingericht. Kruispuntplateaus worden aangelegd om het verkeer af te remmen, te weten op de kruisingen Hoogeweg - Boltsbroekweg, Hoogeweg – Schrijfakkerweg en Hoogeweg - Campagnelaan. De kruisingen en de weg worden voorzien van de juiste wegmarkering.

Planning

De wegwerkzaamheden starten op zaterdag 1 juli 2017 om circa 7.00 uur en zijn gereed op maandag 10 juli 2017 om circa 06.00 uur. De aannemer werkt daarbij dag en nacht door om de benodigde afsluiting zo kort mogelijk te houden. Hierdoor is de benodigde afsluiting circa twee weken korter ten opzichte van een reguliere uitvoeringswijze waarbij er alleen tijdens werkdagen en daguren gewerkt wordt.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden worden de Hoogeweg en de Generaal de Bonsweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is voor deze werkzaamheden een omleidingsroute noodzakelijk. Het doorgaand verkeer tussen Mill en Grave wordt omgeleid via de N264, N277 en N324. Ook het lokale verkeer van en naar Escharen wordt omgeleid via de N324 en de Stoofweg. Ten behoeve van de bereikbaarheid van onder andere de Brouwketel, sportvelden, campings etcetera is een lokale omleidingsroute ingesteld over de Steegschenhofscheweg en de Kranenhofscheweg. Daarvoor wordt tijdelijk de Kranenhofscheweg opgesteld voor autoverkeer en worden de hekwerken halverwege tijdelijk verwijderd. De kruising Kranenhofscheweg - Beerschemaasweg blijft gedurende de werkzaamheden open voor het verkeer.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de vrijliggende fietspaden langs de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg.

Hier kunt u een kaartje met de omleidingsroutes (PDF) bekijken.

Bus Arriva

Tijdens de werkzaamheden zal de bus van Arriva lijn 92 tussen Grave-Gennep op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli niet rijden. De rest van de tijd zal de bus zijn normale dienstregeling kunnen volgen. Om de actuele situatie bij te kunnen houden kunt u meer informatie vinden op www.arriva.nl 

Vragen

Aanwonenden en belanghebbenden worden nog nader geïnformeerd middels een brief met betrekking tot de afsluiting, bereikbaarheid en contactgegevens van de aannemer. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem u gerust contact op met de heer T. Bronsema of de heer T. Grisel van de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0486-477277 of via wegen@cgm.nl.

]]> 2017-06-16T10:36:48 https://grave.nl/werkzaamheden-hoogeweg-generaal-de-bonsweg
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-januari-2019/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://grave.nl/welkom-bij-grave/beheer/nieuwsbrieven/economisch-nieuws-grave/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-januari-en-februari-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://grave.nl/welkom-bij-grave/beheer/nieuwsbrieven/economisch-nieuws-grave/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-maart-en-april-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://grave.nl/welkom-bij-grave/beheer/nieuwsbrieven/economisch-nieuws-grave/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-juni-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-april-mei-2019/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://grave.nl/economisch-nieuws-grave-nieuwsbrief-juni-en-juli-2019/ondernemersloket