Nieuws

Burgerpeiling: Waar staat je gemeente

Publicatiedatum: Vrijdag 24 mei 2019

De gemeente Grave heeft in 2018 deelgenomen aan de burgerpeiling “Waar staat je Gemeente?”. De uitkomsten van deze peiling laten zien hoe tevreden de inwoners zijn over de thema’s woon- en leefomgeving, relatie burger-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn.

Lees verder

Koninklijke onderscheiding bij Bijzondere Gelegenheid voor de heer D.C.S. (Dick) Herfst

Publicatiedatum: Woensdag 22 mei 2019

Vandaag (woensdag 22 mei 2019) was burgemeester Roolvink aanwezig bij de receptie ter gelegenheid van het afscheid van de heer D. (Dick) Herfst die met pensioen gaat. Daar heeft hij aan de heer Herfst, die in Grave woont, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt; Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Lees verder

Beter passende jeugdhulp in Regio Noordoost Brabant

Publicatiedatum: Maandag 20 mei 2019

“De regio neemt haar verantwoordelijkheid. Het Rijk mag nu niet achterblijven.”

Lees verder

Fietsbrug van Grave naar Mill is geplaatst

Publicatiedatum: Vrijdag 17 mei 2019

De fietsbrug over het Peelkanaal, ter hoogte van Hoogedijk, is een feit. Voortaan is het mogelijk om langs het Peelkanaal van Grave naar Mill te fietsen.

Lees verder

SamenWijzer Infopunt in de Bibliotheek. Eerste hulp bij geldvragen

Publicatiedatum: Donderdag 16 mei 2019

Wil je kind op voetbal of op schoolreisje en weet je niet hoe je dat moet betalen? Ga je scheiden, wordt je kind 18 of verander je van baan? Dit kan gevolgen hebben voor je financiële situatie. Met deze en andere vragen kun je terecht bij het SamenWijzer Infopunt in de Bibliotheek.

Lees verder

Mevrouw Annie Litjes ontvangt Koninklijke onderscheiding

Publicatiedatum: Donderdag 16 mei 2019

Op woensdag 15 mei 2019 heeft mevrouw Litjes uit handen van burgemeester Roolvink een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit gebeurde tijdens de receptie ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Senioren KBO Grave.

Lees verder

Vernieuwde slimme N324 Oss-Grave feestelijk heropend

Publicatiedatum: Woensdag 15 mei 2019

Na een grondige reconstructie is de N324 tussen Oss en Grave officieel heropend. De weg is opnieuw ingericht, zodat de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid beter zijn.

Lees verder

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Publicatiedatum: Maandag 13 mei 2019

In het regeerakkoord zijn maatregelen aangekondigd om gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een hoge veedichtheid te verminderen. Dit wordt vormgegeven via twee sporen, het saneringsspoor, waarbij op korte termijn geuroverlast door varkenshouderijen in veedichte gebieden wordt verminderd. En het verduurzamingsspoor, waarbij op middellange en lange termijn in bestaande en nieuwe stal- en houderijsystemen brongerichte emissiereducerende maatregelen worden ontwikkeld.

Lees verder

Website ‘Luchtoorlog 1940 – 1945’ maakt oorlogsleed voelbaar

Publicatiedatum: Maandag 13 mei 2019

Elke crash is een verhaal over vreugde of verdriet, overwinning of nederlaag, de dood of de gladiolen … er is geen dorp of stad in Brabant waar tijdens de Tweede Wereldoorlog geen vliegtuig is neergestort. De hele provincie is tussen 1940 – 1945 geconfronteerd met de gevolgen van de luchtoorlog die de geallieerden met Nazi-Duitsland hebben gevoerd. De nieuwe website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ‘Luchtoorlog 1940 – 1945’ wil het grote verhaal van die luchtoorlog boven Brabant vertellen.

Lees verder

Geen rondslingerende fietsen meer bij busstation

Publicatiedatum: Maandag 13 mei 2019

Al jaren is het een grote ergernis: rondslingerende fietsen bij het busstation. Geen visitekaartje, zo pal voor het stadhuis maar erger is dat de fietsen vaak het trottoir blokkeren. Dat leidt tot gevaarlijke situaties als voetgangers via het fietspad om de fietsen heen moeten lopen. Voor rolstoelers of visueel gehandicapten vormen de fietsen al jaren een obstakel.

Lees verder

Hier vindt u alle nieuwsberichten van de gemeente Grave in een XML-overzicht.