Tweede informatieavond over herontwikkeling locatie voormalig schoolgebouw De Sprankel

Publicatiedatum: Vrijdag 14 juni 2019

Op 3 juli 2019, aanvang 19.30 uur, wordt in wijkgebouw Esterade aan de Estersveldlaan in Grave een tweede informatieavond georganiseerd over de herontwikkeling van de locatie “voormalig schoolgebouw De Sprankel en omgeving”. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Herontwikkeling

In november 2018 vond de eerste informatieavond plaats over de herontwikkeling van deze locatie. Na deze eerste informatieavond is Bureau LOS stadomland aan de slag gegaan met het vertalen van de inbreng van de aanwezigen, zowel over de plattegrond als de gewenste uitstraling. Lees hier het verslag van deze eerste informatieavond (PDF).

Ontwikkelkader

Op basis van de inbreng zijn nu drie mogelijke plattegronden ontwikkeld. Plattegronden die ook voldoen aan de opdracht van de gemeenteraad om met de herontwikkeling netto ruim een miljoen euro opbrengst te behalen. Deze drie plattegronden willen we op 3 juli 2019 aan u voorleggen. Daarbij horen we graag van u naar welke plattegrond uw voorkeur uitgaat. Daarnaast zullen sfeerimpressies van het beoogde materiaalgebruik worden gepresenteerd.

Hoe verder

Na de tweede informatieavond zal de door de meerderheid van de aanwezigen gekozen plattegrond van het gebied door LOS stadomland in een boekje worden verwerkt. Daarin komen ook sfeerimpressies te staan en de materialisatie van de woningen. Na de zomervakantie zal dit boekje ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Naar verwachting nog dit jaar zal dit boekje als het ontwikkelkader voor de locatie worden vastgesteld. Daarna gaat de gemeente dan gesprekken voeren met projectontwikkelaars die belangstelling hebben om de locatie met het boekje als leidraad te herontwikkelen. Tijdens de eerste informatieavond hebben we al aangegeven dat de daadwerkelijke uitvoering van de plannen naar verwachting nog een aantal jaren op zich zal laten wachten.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met mevrouw A. Heermans, projectleider ‘herontwikkeling locatie De Sprankel’, Werkorganisatie CGM via 0486-477277 of via mail anneke.heermans@cgm.nl. We zien uw komst op 3 juli 2019 graag tegemoet.