Start sloop Voormalig gebouw basisschool De Sprankel

Publicatiedatum: Vrijdag 5 april 2019

Het voormalige gebouw van basisschool De Sprankel (Essinklaan) wordt gesloopt. Volgende week (8 april 2019) beginnen de werkzaamheden. Het pand heeft geen functie meer en de gemeente wil verloedering voorkomen.

Sloop

De firma Putman uit Westervoort voert de sloopwerkzaamheden uit. Eerst wordt het gebouw van binnen gesloopt. Naarmate het slopen vordert worden de werkzaamheden ook aan de buitenzijde zichtbaar. Als alles volgens planning verloopt, zijn de sloopwerkzaamheden eind juni afgerond.

Bereikbaarheid

De slooplocatie is vanaf maandag 8 april 2019 met bouwhekken afgezet. Het parkeerterrein aan de Essinklaan blijft echter bereikbaar. Om het bouwverkeer niet te vermengen met het (auto)verkeer van winkelend publiek en aanwonenden, wordt aan de Estersveldlaan een aparte inrit gemaakt tot de slooplocatie.

Toekomst

De locatie van het voormalig schoolgebouw wordt in de toekomst opnieuw ontwikkeld. Herontwikkeling kan echter nog enkele jaren op zich laten wachten. Daarom wordt na de sloop van het gebouw het vrijgekomen terrein gefatsoeneerd en met gras ingezaaid.

Informatie

Heeft u vragen over de sloopwerkzaamheden? Neem dan contact op met de projectleider van de sloopaannemer, de heer M. (Marc) Jansen, e-mail info@putmangroep.com, telefoonnummer 026-3112151.