N324 weer open. Dank voor uw begrip

Publicatiedatum: Dinsdag 7 mei 2019

De werkzaamheden aan de provinciale weg N324 zijn afgerond. Hier en daar moeten nog wat kleine werkzaamheden gebeuren en mettertijd zal in Velp, daar waar nu het benzinestation ligt, nog een rotonde worden aangelegd. Maar inmiddels kan het verkeer weer haar normale route volgen. Dat betekent dat ook aan de overlast een einde is gekomen.

Doorbijten

Het was even doorbijten voor de verkeersdeelnemers die soms zoekend hun weg moesten vinden. Maar ook voor inwoners en ondernemers in buitengebied en binnenstad die ineens ongekend veel auto’s voor hun deur langs zagen komen. Dat alles is nu voorbij. De weg ligt er prachtig bij.

Binnen de bebouwde kom

Op verzoek van de gemeente is het gedeelte van de provinciale weg binnen de bebouwde kom van Grave anders aangelegd. Zo is het trottoir van de Stoofweg naar de Sint Elisabethstraat met gebakken klinkers aangelegd. Ook zijn er natuurstenen banden gebruikt en de middenbermen zijn niet van beton maar worden ingezaaid met gras of bloemen. Ook de molgoten, dat zijn de regenwaterafvoergoten aan de zijkant van de weg, zijn met klinkers uitgevoerd.

Maximum snelheid

Ook geldt er nu een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur tussen de rotondes bij de voormalige Generaal de Bonskazerne en het Wisseveld. Op deze rotondes hebben de fietsers voorrang. Deze extra aanpassingen maken dat de weg visueel en verkeerstechnisch beter aansluit op de binnenstad van Grave zonder dat aan de veiligheid of doorstroming is ingeboet. De extra werkzaamheden maakten ook dat de provinciale weg N324 voor dit gedeelte iets langer werd afgesloten dan aanvankelijk gepland. Maar het resultaat mag er zijn en de weg kan er weer zo’n vijftien jaar tegen.

Dank voor uw begrip

Het gemeentebestuur dankt inwoners en ondernemers voor hun begrip en geduld gedurende deze reconstructie.

Ben Peters, Wethouder Verkeer en vervoer