Inspraak vrachtwagenheffing

Publicatiedatum: Maandag 1 juli 2019

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt, in navolging van onze buurlanden, een wetsvoorstel voor vrachtwagenheffing voor. Binnenlandse en buitenlandse houders van vrachtwagens betalen per kilometer, op autosnelwegen en een aantal andere wegen. De hoogte wordt bepaald door milieueigenschappen en gewichtsklasse van de vrachtwagen. De netto-inkomsten worden gebruikt voor belastingverlaging en innovatie en verduurzaming van de sector.

Binnen het Land van Cuijk komt er vrachtwagenheffing op de N321 (Cuijk-Grave) en N324 (Grave-Paalgraven). Dit zijn de wegen waarop volgens onderzoek van het ministerie uitwijkend vrachtverkeer van substantiële omvang ontstaat als de heffing alleen op autosnelwegen geldt. Ook op de A73 en de A77 wordt een vrachtwagenheffing geheven.

Tot en met 7 augustus 2019 kan op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting worden gereageerd. Dit kan via https://www.internetconsultatie.nl/wet_vrachtwagenheffing. Belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd een reactie te plaatsen.