Herbenoeming burgemeester Roolvink

Publicatiedatum: Maandag 27 mei 2019

Een burgemeester wordt benoemd voor een termijn van zes jaar. Zes jaar geleden werd Lex Roolvink geïnstalleerd als burgemeester van Grave. Zijn eerste ambtstermijn eindigde per 22 mei 2019.

Aan de herbenoeming ging een herbenoemingsprocedure vooraf. Die gaat als volgt. Door de gemeenteraad werd een vertrouwenscommissie ingesteld, bestaande uit de fractievoorzitters, die de herbenoeming voorbereid. De commissie boog zich over het functioneren van de burgemeester de afgelopen jaren. Daarbij werden o.a. de verslagen van de jaarlijkse functioneringsgesprekken betrokken. De commissie deed vervolgens een aanbeveling aan de gemeenteraad. Die nam, tijdens een besloten vergadering, een besluit over de aanbeveling. De Commissaris van de Koning (CdK) adviseerde vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die op zijn beurt de burgemeester voor herbenoeming voordraagt bij Zijne Majesteit de Koning. De beëdiging, voor de nieuwe ambtstermijn, vindt vervolgens weer plaats bij de CdK. Dat geschiedde 24 mei 2019.

Foto: burgemeester Roolvink herbenoemd.

Van links naar rechts, Commissaris der Koning Wim van de Donk, mevrouw Roolvink, burgemeester Roolvink, Erik en Peter Roolvink.