Geen rondslingerende fietsen meer bij busstation

Publicatiedatum: Maandag 13 mei 2019

Al jaren is het een grote ergernis: rondslingerende fietsen bij het busstation. Geen visitekaartje, zo pal voor het stadhuis maar erger is dat de fietsen vaak het trottoir blokkeren. Dat leidt tot gevaarlijke situaties als voetgangers via het fietspad om de fietsen heen moeten lopen. Voor rolstoelers of visueel gehandicapten vormen de fietsen al jaren een obstakel.  

Fietsenstalling

Het is niet dat er geen stallingsruimte is. Bij het busstation staat een ruime, overdekte fietsenstalling maar deze werd niet genoeg gebruikt door de reizigers. Ook in de buitenruimte staan fietsenrekken. Soms werd er door de gemeente gehandhaafd en dan ging het even goed maar na verloop van tijd stonden weer overal fietsen, daar waar ze niet horen. Een doorn in het oog van veel inwoners.

Positieve gedragsbeïnvloeding

Sinds kort gaat het echter een stuk beter. Gravenaar Frank Marcellis meldde zich bij de gemeente met het voorstel de fietsenoverlast aan te pakken. Frank was net begonnen aan de postacademische opleiding tot gedragsveranderaar en zocht een casus voor zijn opleiding. Het aanpakken van de fietsenoverlast leek hem en de gemeente een goed idee.

Eerst werd het probleemgedrag in kaart gebracht. Uit gesprekken met busreizigers en bezoekers van het stadhuis bleek dat de meesten hun fiets best netjes wilden stallen maar in de praktijk kwam het er vaak niet van. Ook bleek niet iedereen te weten waar je je fiets wel en niet mag neerzetten. Een volgende stap werd gezet door bij het busstation op een positieve manier aan te geven waar men de fiets wel mag stallen. Dat gebeurde door niet (zoals vaak gebeurd) te benoemen wat niet mag, maar juist mensen bij voorbaat te bedanken voor het tonen van het goede gedrag. Een aanpak die werkt. Zeker bij jongeren. Zo staan er nu drie borden op met de tekst "Top dat jij het voetpad vrij houdt!". Op het bord is ook een rolstoeler te zien die niet voorbij de rondslingerende fietsen kan. Zo ziet iedereen welk probleem fout gestalde fietsen opleveren. Met belijning en voetstapjes op de grond is aangegeven waar fietsen wel en niet geplaatst mogen worden. Met name de voetstapjes maken duidelijk dat er een voetpad ligt. Er worden daar nu geen fietsen meer geplaatst.

Fietsen die de afgelopen periode toch verkeerd werden gestald, kregen een label om het stuur. Daarop stonden positieve teksten waarbij de eigenaar wordt bedankt als ze hun fiets wél op de juiste plek stallen.

Muurschildering 

De fietsenstalling zelf is ook onder handen genomen. Ook hier belijning en voetstapjes op de grond om stallingsruimte te onderscheiden van loopruimte. Ook is er een scootervak ingericht. Om de stalling op te fleuren is een muurschildering aangebracht. De nieuwe uitstraling maakt dat reizigers en bezoekers zich daar prettiger voelen en ook vaker hun fiets daar stallen.

Resultaten

De aanpak tot positieve gedragsbeïnvloeding werpt zijn vruchten af. Wethouder Joosten is dan ook blij met dit project. “We proberen al jaren de fietsenoverlast te bestrijden maar weinig hielp tot nu toe. Met dit bijzondere project van Frank Marcellis zijn de eerste resultaten veelbelovend. Puur kijkend naar het aantal fietsen dat verkeerd staat, zien we nu reducties van 60 tot 80%. Maar belangrijker nog is dat het voetpad tot op heden nog elke dag vrij begaanbaar is geweest”.

Ook het Platform voor mensen met een functiebeperking Grave toont zich verheugd en bevestigt dat het trottoir nu voor iedereen goed toegankelijk is. De komende tijd zal de situatie goed bekeken blijven. De gemeente wil er voor zorgen dat ook in de toekomst reizigers en bezoekers hun fietsen op correcte wijze stallen.