Duurzame bomen door omvorming: openbaar groen in Grave

Publicatiedatum: Donderdag 14 maart 2019

De gemeente Grave is al enkele jaren bezig met groenrenovatie. Dat gebeurt in fases. Op dit moment wordt de vierde en laatste fase van de groenrenovatie voorbereid. Enkele straten in de Mars worden voor de bouwvakvakantie anders ingericht. In het najaar, het plantseizoen, zullen daar nieuwe, duurzame bomen worden geplant en worden heesters vervangen. Ook elders in de gemeente worden voorbereidingen getroffen voor het vervangen van onderhoudsintensieve bomen. In het najaar van 2019 of het voorjaar van 2020 zal ook daar nieuwe aanplant verschijnen.

Waarom groenrenovatie

De totale groenrenovatie moet zorgen voor een prettige, leefbare en veilige, groene buurt. In eerdere fases betekende dat dat er soms werd versoberd maar ook dat er op andere plaatsen voor meer kleur en diversiteit werd gezorgd. Bijvoorbeeld met bloeiende heesters en bloembollen. Op veel plaatsen worden de verbeteringen nu al zichtbaar.

Afronding project

Het doel van deze laatste fase in de renovatie is om het gemeentelijk groen, inclusief de bomen, gemakkelijker te kunnen onderhouden. Sommige bomen moet nu te vaak gesnoeid worden of bestrating moet te vaak worden hersteld door wortelgroei. Dat betekent niet dat alle bomen worden aangepakt, de aandacht richt zich vooral op de plaatsen waar de knelpunten het grootst zijn.

In deze laatste fase worden daarom dit voorjaar veel onderhoudsintensieve bomen in de gemeente beoordeeld. Daarbij wordt bepaald of en hoe er ingegrepen moet worden. Bijvoorbeeld door de kap en herplant van nieuwe, duurzame en toekomstbestendige bomen. Over de resultaten en de hieruit volgende werkzaamheden wordt rechtstreeks gecommuniceerd met de wijk- of dorpsraad en met de bewoners die het aangaan. Tenslotte wordt rondom gerenoveerde boomplaatsen soms de bestrating aangepast. Dat kan nodig zijn om de bomen beter te laten groeien. Daar waar nodig worden ook heesters vervangen.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de heer N. Heere, medewerker groenbeheer en –onderhoud, e-mail: nico.heere@cgm.nl of met de heer M. van Dijk, gebiedstoezichthouder, e-mail: mark.vandijk@cgm.nl, beiden van de Werkorganisatie CGM en telefonisch bereikbaar via 0486–477277.