Burgemeester heet bezoekers welkom

Publicatiedatum: Woensdag 13 maart 2019

Praatplaatjes bij gemeentehuis Grave

Sinds enige tijd hangen bijzondere bordjes bij de entree van het gemeentehuis van Grave. Het zijn Praatplaatjes. De opvallend gele bordjes zijn voorzien van leesbare tekst, voelbare braille en een hoorbare audioboodschap waarin burgemeester Roolvink bezoekers van het gemeentehuis verwelkomt. De bordjes zijn vindbaar bij de entree aan de achterzijde van het gemeentehuis en aan de zijde van het busstation waar leerlingen met een visuele beperking mobiliteitsles krijgen.

Experiment

Met het aanbrengen van deze bordjes kwam een einde aan een geslaagd experiment. Want niet alleen aan het stadhuis, ook bij verkeerslichten bij de oversteekplaatsen in de gemeente Grave zijn deze bordjes te vinden. De Praatplaatjes zijn voorzien van lees- en voelbare straatnamen. In de audioboodschap wordt bovendien informatie verstrekt over de omgeving. Dat is praktisch voor mensen die niet kunnen zien of lastig kunnen lezen, maar ook plezierig voor bezoekers en toeristen.

Inmiddels is het experiment afgerond. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de Praatplaatjes en Dedicon, de organisatie die achter dit experiment zit, is overspoeld met enthousiaste reacties. Ook vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is belangstelling getoond. Gezien de positieve ervaringen heeft de gemeente besloten om de bordjes in het straatbeeld te behouden.

Design for all

Het initiatief voor dit experiment komt van Davy Kager uit Grave. Al lopend met zijn taststok legt Davy heel wat kilometers af. Maar door zijn visuele beperking is een goede oriëntatie en de juiste weg vinden een hele uitdaging. “De bestaande straatnaambordjes kan ik niet lezen, markante herkenningspunten zie ik niet en de GPS op mijn telefoon werkt ook niet altijd vlekkeloos,” legt Davy uit. Daarom is de inventieve productmanager van Dedicon dit interessante experiment gestart met ‘design for all’ als uitgangspunt; een bordje dat voor iedereen leesbaar is.  

Enthousiaste burgemeester

Voor Grave, een gemeente die zich profileert als bastion van zorg, was het logisch om aan te haken. Burgemeester Roolvink: “Wij werken van harte mee aan dit bijzondere experiment. Het beleven van Grave krijgt hiermee een extra dimensie en het draagt bij aan een betere toegankelijkheid.” Grave maakte hiermee de Nederlandse primeur mogelijk. De bordjes zijn mogelijk gemaakt door Dedicon, dat eveneens is gevestigd in Grave.

Concrete invulling VN-verdrag

De Praatplaatjes zijn een goed voorbeeld van een invulling van het in 2016 geratificeerde VN-verdrag inzake gelijke rechten voor mensen met een handicap. Dit verdrag stelt de overheid en alle dienstverlenende organisaties verplicht ervoor te zorgen dat iedereen in de samenleving kan meedoen. Gelijke rechten voor iedereen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorzieningen in de leefomgeving van hun inwoners. Deze op een toegankelijke manier voor iedereen aanbieden is niet altijd eenvoudig. De Praatplaatjes laten zien dat hier op een inclusieve manier invulling aan kan worden gegeven.