Algemene Beschouwingen op de Kadernota 2020-2023 gemeente Grave

Publicatiedatum: Dinsdag 9 juli 2019

Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Kadernota 2020-2023 besproken.

Bij de behandeling van de Kadernota zijn door de fracties de Algemene Beschouwingen uitgesproken. Hieronder treft u een beknopte versie van de Algemene Beschouwingen per fractie.

LPG

CDA

Keerpunt 2010

VPGrave

VVD

CDA Grave

Liberaa+ LVC