Nieuws

Landelijke compostdag op zaterdag 30 maart 2019

Publicatiedatum: Donderdag 21 maart 2019

Zaterdag 30 maart 2019 is het Landelijke Compostdag. Op de milieustraten wordt die dag gratis compost verstrekt.

Lees verder

Inschrijving pachtgrond gemeente Grave 2019

Publicatiedatum: Donderdag 21 maart 2019

Er is een perceel pachtgrond ten behoeve van de geliberaliseerde pacht beschikbaar. Dit perceel, groot ongeveer 1.04.43 hectare, gelegen aan de Vegetasscheweg te Escharen.

Lees verder

Met subsidie uw regenpijp afkoppelen (wadi)

Publicatiedatum: Donderdag 21 maart 2019

De lente is begonnen en veel mensen gaan weer in de tuin aan het werk. De komende weken lichten wij daarom, ter inspiratie, afkoppelmogelijkheden uit waar u mee aan de slag zou kunnen. Deze week: de wadi.

Lees verder

Met subsidie uw regenpijp afkoppelen (regenton)

Publicatiedatum: Maandag 18 maart 2019

De lente is begonnen en veel mensen gaan weer in de tuin aan het werk. De komende zes weken lichten wij daarom, ter inspiratie, afkoppelmogelijkheden uit waar u mee aan de slag zou kunnen. Deze week: een regenton met overloop.

Lees verder

Uitnodiging: Openbare werkbijeenkomst raad over Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

Publicatiedatum: Maandag 18 maart 2019

Op maandag 1 april om 19.30 uur is er een openbare werkbijeenkomst Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) 2019-2023. U bent van harte welkom in de raadszaal in het stadhuis, Arnoud van Gelderweg 71.

Lees verder

Parksinson informatiemiddag op 4 april 2019

Publicatiedatum: Donderdag 14 maart 2019

Thema: Tips & tricks bij Parkinson en oplossingen voor situaties uit het dagelijks leven met de ziekte van Parkinson

Lees verder

Werkgroep Autisme LvC organiseert themabijeenkomst 'Autisme bij vrouwen' op 2 april 2019

Publicatiedatum: Donderdag 14 maart 2019

Op dinsdag 2 april 2019 organiseert de Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen een themabijeenkomst in Oeffelt.

Lees verder

Duurzame bomen door omvorming: openbaar groen in Grave

Publicatiedatum: Donderdag 14 maart 2019

De gemeente Grave is al enkele jaren bezig met groenrenovatie. Dat gebeurt in fases. Op dit moment wordt de vierde en laatste fase van de groenrenovatie voorbereid. Enkele straten in de Mars worden voor de bouwvakvakantie anders ingericht. In het najaar, het plantseizoen, zullen daar nieuwe, duurzame bomen worden geplant en worden heesters vervangen. Ook elders in de gemeente worden voorbereidingen getroffen voor het vervangen van onderhoudsintensieve bomen. In het najaar van 2019 of het voorjaar van 2020 zal ook daar nieuwe aanplant verschijnen.

Lees verder

Burgemeester heet bezoekers welkom

Publicatiedatum: Woensdag 13 maart 2019

Praatplaatjes bij gemeentehuis Grave

Lees verder

Uitbreiding AgroProeftuin de Peel

Publicatiedatum: Woensdag 13 maart 2019

In AgroProeftuin de Peel wordt door verschillende partijen, waaronder de gemeente Mill en Sint Hubert, samen gewerkt aan nieuwe vormen van landbouw en veehouderij. De huidige proeflocatie aan de Middenpeelweg wordt in 2019 fors uitgebreid.

Lees verder

Hier vindt u alle nieuwsberichten van de gemeente Grave in een XML-overzicht.